Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

!
JUBILEER:
 
OPPDATERT:
18.03.19


Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årsmeldinger fra styret og nemnder i Verdal Historielag


Hentet fra Årsmelding fra Verdal Historielag for 2009/2010 framlagt for Årsmøtet den 17. mars 2010.*

Nedenfor finner du de siste Årsmeldingene fra styret og nemdene i Verdal historielag. Da vi anser regnskapstall for «indre anliggender», er disse fjernet fra denne publiseringen. Meldingsåret går alltid fra årsmøte til årsmøte, men for enkelthetens skyld har vi valgt å kalle selve datadokumentene (som er i PDF-format) med det FORRIGE årets navn; Datadokumentet «Årsmelding 2004» er således vedtatt i 2005, datadokumentet «Årsmelding 2005» er vedtatt i 2006 etc. Den nyeste Årsmeldingen kommer øverst:
ÅRSMØTE
ÅRSMELDING
2019
Årsmelding 2018 fram til årsmøtet 2019 - Vedtatt på Årsmøtet 13. mars. 2019 (PDF-format)
2018
Årsmelding 2017 fram til årsmøtet 2018 - Vedtatt på Årsmøtet 21. mars. 2018 (PDF-format)
2017
Årsmelding 2016 fram til årsmøtet 2017 - Vedtatt på Årsmøtet 15. febr. 2017 (PDF-format)
2016
Årsmelding 2015 fram til årsmøtet 2016 - Vedtatt på Årsmøtet 17. febr. 2016 (PDF-format)
2015
Årsmelding 2014 fram til årsmøtet 2015 - Vedtatt på Årsmøtet 18. febr. 2015 (PDF-format)
2014
Årsmelding 2013 fram til årsmøtet 2014 - Vedtatt på Årsmøtet 19. febr. 2014 (PDF-format)
2013
Årsmelding 2012 fram til årsmøtet 2013 - Vedtatt på Årsmøtet 06. mars 2013 (PDF-format)
2012
Årsmelding 2011 fram til årsmøtet 2012 - Vedtatt på Årsmøtet 22. mars 2012 (PDF-format)
2011
Årsmelding 2010 fram til årsmøtet 2011 - Vedtatt på Årsmøtet 30. mars 2011 (PDF-format)
2010
Årsmelding 2009 fram til årsmøtet 2010 - Vedtatt på Årsmøtet 17. mars 2010 (PDF-format)
2009
Årsmelding 2008 fram til årsmøtet 2009 - Vedtatt på Årsmøtet 18. mars 2009 (PDF-format)
2008
Årsmelding 2007 fram til årsmøtet 2008 - Vedtatt på Årsmøtet 11. mars 2008 (PDF-format)
2007
Årsmelding 2006 fram til årsmøtet 2007 - Vedtatt på Årsmøtet 27. mars 2007 (PDF-format)
2006
Årsmelding 2005 fram til årsmøtet 2006 - Vedtatt på Årsmøtet 08. mars 2006 (PDF-format)
2005
Årsmelding 2004 fram til årsmøtet 2005 - Vedtatt på Årsmøtet 09. mars 2005 (PDF-format)
2004
Årsmelding 2003 fram til årsmøtet 2004 - Vedtatt på Årsmøtet 03. mars 2004 (PDF-format)
2003
Årsmelding 2002 fram til årsmøtet 2003 - Vedtatt på Årsmøtet 17. mars 2003 (PDF-format)

......................................................................................................................................
*
Illustrasjonen er et fotografi av et maleri av Petter Nicolai Arbo, malt i 1859. Maleriet er av den falne Olav Haraldsson og er fra Slaget på Stiklestad i 1030.
Mer om maleriet og Olav den hellige finner du på Wikipedia...