Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Les også om
40-årsjubileet


LAGT UT PÅ NETT:

15.12.2009

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielag - 60 år i 2009

Fredag 24. april var det nøyaktig 60 år siden laget ble stiftet. Det var ikke lagt opp til noen storstilt feiring, men en enkel tilstelning ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å ta et tilbakeblikk på en begivenhetsrik periode.

I lagets årsberetning i 1951 blir det poengtert at tross økte utgifter skal den lave årskontingenten på tre kroner opprettholdes. Historie- laget har holdt seg til denne lavprisprofilen. I dag er kontingenten 50 kroner. Og det er ingen planer om å øke den.

Historielagsleder Kjetil Dillan tok en rask gjennomgang av lagets 60 år, ledsaget av bilder. Lagets første formann var Oddmund Suul, nest- formann Johs. Dahl, sekretær Jon Suul, kasserer Øivind Braarud, samt styremedlem Fredrik By. Dillan sa at det neppe var tvil om at det var Jon Suul som var drivkraften bak stiftelsen av historielaget.

Historielagsmedlem Kari Lundsaunet framførte en selvskrevet prolog, og Verdals ordfører Bjørn Iversen hadde tatt på seg kjedet og møtt opp til jubileumsmarkeringen.


Leder i Verdal Historielag, Kjetil Dillan, fikk gratulasjon
og blomster fra ordfører Bjørn Iversen.

I sin hilsningtale trakk han fram at Verdal Historielag har markert seg sterkt i kommunen. En tredjepart av dem som har fått kommunens kulturpris har tilknytning til laget.

Det var hilsener til jubilanten fra Levanger historielag ved Johannes Vongraven, fra Nord-Trøndelag historielag ved Lars Tønne, fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Olav Skevik og fra Inderøy museums- og historielag ved Kjetil Klepp.

Geir Egil Larsen hadde med seg to unge musikere - Torfinn Hofstad og sin sønn Audun Gunnar.
At laget dagen etter var vertskap for Nord-Trøndelag historielags vårmøte, kan vel også ses på som et ledd i jubileumsmarkeringen.

Tekst og foto: Jon Holmlimo
(Hentet fra Årbok 2009)

Prolog til Verdal Historielags
60-årsjubileum 24. april 2009

Henrik Wergeland sier at «den nasjon som ikke har noen historie, har heller ingen fremtid».

Også for Verdal kommune gjelder dette
Men historie har vi så det mette
Fra istida, da Marsteinsvola ei øy i Trondheimsfjorden var
Til i kveld når laget ber heim til 60-årsjubileum, både kvinne og kar.

Stiftelsesdato tjue-fjerde april i førtini
Oddmund Suul var vel den som tok tak i den ti(d)
Han formann vart for den gode sak
Fem gilde verdalinger sto bak.

Femtan januar i nitten femti
Styremøte vart holdt, og veit di, di?
Da allerede var innskreve to hundre og femti medlemmer
Men pengespørsmålet vart nesten til jammer.

Vart enighet om bidrag fra Banken å søke
Skulle gi ut den første årbok, og da håpa styret å møte
Velvilje fra de som i kommunen penger hadde
Når boka var ferdig, i nittiseks sider dem bladde
Opplaget var 700 stykker, kostnad 1400 kroner det var
Da var det godt å få gave fra Verdal Samvirkelag.

Kontakt med Amerika Fredrik By tok
Alt dette har eg tatt fra ei bok
Han var flink til å skrive ned saker, med tarv
Lensmannen vår, Jon Suul, han var ingen larv.

Norskamerikaneren By besøke fekk
Han fikk høre om deres historie, det er klart som blekk
Det er ikke berre en sak fra vår moderne tid
Nei, gammelkaran gjor seg flid.

Forslag til lover vart framlagt i 1950, det år
Elles viktigste saka da og dem får
Årbok å gje ut for året kvart
Ja, det er nesten rart.

Dem ha itj verken data eller mobil-telefon
Dem fikk det te om dem gjor så son
Brukt pennholder og skjeivpenn, å tenkt med hau'n
Fekk stykker til boka om både bjønn' og sau'n.

I 1954 tre æresmedlemmer vart
Det var fortjent, dem ha fått te nå tå kvart.
Han Jon Suul, Johannes Dahl og han Peder Brønstad
Æres for arbeidet i laget dem starta.

No ildsjelene tok til å dra på åra
Den unge formann vart til byplansjef i Trondheim kåra
Det vart stille i laget frå 1956
Men i 1975 på ny følt dem plikt.

Årsmøte mars 76 vart halde.
Den samme formann da og dem valde
Medlenskontingent, den vart kroner ti
Tida forandres, det er rartmed di
Vedtekter godkjentes, og studietur planlagt
Til der Halle kyrkje sto, og det vart ganske straks.

77 vart for laget et sørgelig år
Oddmund Suul døde, ikke like mange dager vi alle får
Reidar Prestmo vart hans ettermann
Interesse for slekt dukka etter kvart opp
Og Prestmo for mange slekt han fann
Og dette har itj sea sagt stopp.

Ymse utvalg utom styret vart nødvendig å ha
Skriftstyre, slektsutvalg, studienemnd og turutvalg, det vart bra.

Grendamøter i 78 vart starta
I regi av Øystein Walberg, og han var i farta
Vi fikk høre alder på heimplassan våres
Som førstemann i dette han Walberg kåres.

På årsmøte 78 Fredrik By til æresmedlem vart kåra
Den siste som levde av dem som starta laget i de forna åra
Mange fleire av ildsjelan i laget har vandringsstaven lagt ned
I tanken legg vi blomster ned
Og lyser over hvilestedene signing og fred.

Interessene i historiene var store og mange
Til reising av bauta over karolinere ved Litlmoen til busetting fra gammel tid, dem fikk i fanget
Fortelle fra Veita Solveig på seg tok
Og bygging av kulturhus på Stiklestad, dem sett seg itj imot.

Leirmelan vitner om urolig natur
Vi har 1893 i minnet, sjøl om vi itj hørte den dur
Som sang over Verdal, den kvelden så lys
Men når vi tenke på det, vi sett å gys.

Hundre år etter, i 1993
Vart avduka et minnesmerke i Raset, en kveld med fred
Over de mennesker som rydda og sleit, med never så sterke
Vakkert det er dette minnesmerke.

Laget viste også interesse for gamle kongevei
Fra Husby til Vådal den går den lei.

1993, 26. juli klokka tjue
Kruttrøyk over Stor-Ingvalds støtte, der mått det vårrå littegrann lue
På dagen 275 år etter at slaget ved Levring sto
Det var så alvorlig, ingen lo.

Kulturminneåret, alle kommuner skulle velge ut et kultursted
Festningen i Inndalen vart valgt til det
I konkurranse med skinnfellen i vårt husflidslag
Festningen vart ordna for å berge vårt land
Fellan for om vinteren å halde varmen i fot og hand.

No så skal eg slutt med hen rale
Var aldri meininga at eg skull håld nån tale.
Men i kveld når vi sitt her på Stiklestad
Der starten på kristendommen i Norge kom ifra
I Klingen der Olavs kilde rinner, og Olavsstøtta om slaget minner.

Så håper eg at det fortsatt blir tatt vare på vår historie
Og at vi fortsatt får leve i FRED.

Av Kari Lundsaunet