Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Bestill
Årbok 2010
Salgsnemnda

LAGT UT PÅ NETT:
05. februar 2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Trønder-Avisas anmeldelse av Årbok 2010
Hentet fra Trønder-Avisa 4. februar 2011.

«Historien om hvordan det var å leve som ung kvinne i en NS-familie før og etter fredsoppgjøret i 1945 er et høydepunkt i et lokalhistorisk verk som preges av en rekke interessante og leseverdige artikler. Ronald Inndals intervju med den nå 90 år gamle Nasjonal Samling-kvinnen er intet mindre enn et svært viktig lokalhistorisk dokument.

Dette er historier vi trenger mer av, for å nyansere vårt syn på krigen. Intervjuet er et høydepunkt i en bok med flere små perler for lokalhistorisk interesserte i Verdal.

Bakeriet som leverte romkake til konfirmantene i Verdal i 1960 manglet kjøleanlegg i ei varm helg. Det førte til den mest omfattende mageepidemien i Verdal i moderne tid. Selskapsgjester på huk utenfor huset, og magevondt-pasienter i hopetall som ble kjørt til Sykehuset Levanger med ulekre uhell på veien.

Mange verdalinger er kjent med historien, som nok var alvorlig nok da den skjedde i 1960. I ettertid er det imidlertid lettere å se komikken i saken, og Ole Morten Larsens artikkel er svært leseverdig.

Les om Årbok 2010 i Verdalingen
Pris: kr 250,-

Flere biografier om profiler som har formet bygda er svært kjærkomment, ikke minst er omtalen av John Edvard Moe, Moe-parkens «far» interessant å lese. Flere lesehøydepunkt er historien om den svenske omstreiferen som overnattet i kirka og slo med kirkeklokkene i 1950, og den tragiske historien om barna på gården Risan som døde på slutten av 1800-tallet.

Boka er preget av historier med et så spredt tema som en historisk spekulasjon om det fantes leidang i Verdal før sagatiden, til den nevnte romkake-historien. Historier med så bred spennvidde er på mange måter både en svakhet og en styrke. Kan hende ville en mer stringent redaksjonell linje ha ført til et dypere og enda mer innsiktsfullt lokalhistorisk bidrag.»

Espen Leirset

Anmeldelse av Årbok 2010 i Verdalingen