Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Praktverk fra Vuku

Publisert: 18. Desember 2004 04:00 i Trønderavisa
Sist endret: 17. Desember 2004 22:12

Fakta:
«Kjerka Vårres»
Kristenliv i Vuku sogn i 350 år
204 sider i storformat
Utgiver: Vuku sokneråd

LA OSS bare fastslå det en gang for alle: «Kjerka vårres», med undertittelen «Kristenliv i Vuku sogn i 350 år», er et praktfullt bokverk. Presentasjon, bildemateriale og innhold – her er det bevisste valg og kvalitet fra perm til perm, og som gjør boken til et forbilde for alle som måtte sysle med tanker om lignende prosjekter.

Vuku sokneråd er ansvarlig utgiver, og foranledningen er selvsagt Vuku kirkes 350-årsjubileum i 2005. Egentlig ikke helt korrekt, ettersom det trolig har vært kirke i Vuku i mer enn 800 år, men dagens kirkebygning kan neste år dateres 350 år tilbake i tid og dette må selvsagt markeres på behørig vis.»


Vuku kirke i Vuku, Verdal

«KJERKA VÅRRES» er fullspekket av lokalhistorie og lokal kulturhistorie. Med utgangspunkt i kirkebygningen får vi være med på hele reisen fra fødsel og dåp til gravferd, og de ulike forfatterne har evnet å krydre sine bidrag med små historier og glimt fra dagliglivet i bygda.

Selve kirkebygningen har naturlig nok en sentral plass i boken, men vi blir også kjent med kirkebygger Ole Johnsen Hindrum og de håndtverkstradisjoner han representerte og det samme gjelder de mange kunstnerne som har satt sine spor etter seg inne i kirken.

KIRKEGÅRDEN, vegen til kirken, gudstjenesten og kristenlivet i sognet – en lang rekke emner er bredt og folkelig belyst. Biskop Finn Wagle har gitt sitt bidrag og besøket hos søsterkirken Vukku Lutheran Church i Minnesota gir forbindelseslinjen til de mange utvandrerne fra sognet.

Dette er ikke en bok du pløyer igjennom over natten. «Kjerka vårres» bør nytes i passelige doser – ellers kan det rett og slett bli for overveldende. En god innholdsfortegnelse er til stor hjelp, ikke minst når boken senere skal nyttes som oppslagsverk. Her kommer imidlertid den eneste negative tilbakemeldingen – et stikkordsregister hører så absolutt hjemme i et bokverk som dette.

MEN I SUM: En blank sekser til Torgeir Sørensen, Håvard Elnes, Ronald Inndal og Joar Olav Nessemo som har utgjort redaksjonskomiteen, til de mange dyktige forfatterne som har bidratt og til Vuku sokneråd som har satset på denne utgivelsen. Og ikke å forglemme de mange dyktige fotografene som har satt sitt preg på boken.

Erling Koldaas