Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Les om
Årbok 2009

Nyheter fra Verdal historielag

OPPDATERT:
14.02.17

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielag - Årbok 1989 er utsolgt, men digitalisert

Årbok for 1989 er utsolgt. Isteden for å trykke opp årboka i ny utgave, har vi bestemt at vi skal digitalisere boka, samt legge de fleste artiklene ut på hjemmesiden. 1989 var det året Verdal Historielag kunne feire 40-årsjubileum og skolen i Verdal feiret 250 år. Flere av artiklene i årboka kretser rundt skoletemaet. Vi finner også en artikkel om «Arnljot Gelline-rennet», en artikkel om reindrift, en artikkel om arkelologiske utgravinger på Stiklestad, og som dere ser nedenfor, masse, masse mer.

Fra Årbok 1989 er disse artiklene gjort tilgjengelig på hjemmesiden:


Tittelsiden til årboka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av bildene i Årbok 1989 var i en heller dårlig forfatning, og de er blitt enda dårligere etter innskanning. Vi vil med tiden vurdere om noen av de dårligste innskanningene vil bli skannet inn på nytt.

Verdal Historielag

Kurt Evert Stenbakk


Et utvalg av bøkene som du får dersom du kjøper historielagets Årbokpakke. Se egen oversikt.