Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene

Årbokoversikt

Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bonde-Praktika

Vi har i år (2005) fått trykket opp «Bonde-Praktika» av Lorentz Diderich Klüver. Dette er den første lærebok i landbruk, utgitt av Det Kgl. Norske Vitenskabers selskab i 1815, med et par utgivelser siden. Vi har gått tilbake til den opprinnelige, og på denne måten luket vekk noen feil fra de foregående utgivelsene.

Den opprinnelige språkdrakten er beholdt, men ikke gotisk trykk. Illustrasjonene er nye, men forholdsvis tidsriktige, og i farger. Boka er på 80 sider i A5 format.

Litt bakgrunnsinformasjon
Major Lorentz Diderich Klüver (1750–1820) på Bjartnes i Verdal var en dyktig offiser og en fantasirik, driftig og tiltaksom gårdbruker. Som offiser tok han avskjed med pensjon i 1804. Han var eier av gården Bjartnes fra morens død i 1782. Han har også gravplassen sin på gården.

Bonde-Praktika er «anvendelig ved Gaardsbrug og huslig Drivt, samlet af Andres Optegnelser og egne Ærfaringer», og kan sammenlignes med våre dagers «Minneliste for jordbrukere». Den gir en kortfattet omtale av de arbeider som må, eller bør, utføres i hver av årets 12 måneder og hvorfor – ikke bare når det gjelder jordbruk, men også litt av hvert i dagliglivet.

I våre dager kan man dra på smilebåndet av mange av de anvisninger som gis, men samtidig er det ganske mye av det som ble skrevet for 190 år siden som er like aktuelt i dag, i hvert fall i prinsippet. – Artig og tankevekkende lesning! En fin gaveartikkel!

Hva skrev avisene? (Acrobat Reader)

Selv om Klüver bodde i Verdal er boka ikke først og fremst lokalhistorie. Vi håper og tror at den kan interessere flere, og ber derfor om deres hjelp til distribusjon. Dere kan få kjøpt boka, med kvantumsrabatt, for videresalg – eller formidle kontakt med andre selgere. >Priser

Videresalg
Til privatpersoner, lag og foreninger, firma som vil bruke dem som firmagaver, og andre som vil kjøpe den for videresalg:

1- 9 eksemplarer kr. 140,- pr. stk. (som er utsalgsprisen)
10-29 eksemplarer kr. 120,- pr. stk.
30 eksemplarer eller flere kr. 100,- pr. stk.
   
LAGT UT PÅ NETT: 27.04.07