Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Hentet fra
Årbok 1989

Av
Morten Veimo

SE OGSÅ:
Myrmannsbruk
i Verdal

Av Hans Jøsas
og Solveig Ness

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

LAGT UT PÅ NETT:
08.03.2011

 

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Myrmannsbruk i Vinne

I Vinne var det flere myrområder som nok kunne ha betegnelsen mindreverdig jord. Foreløpig kjenner en bare til to tilfeller hvor slik jord er blitt fradelt og matrikelført i den hensikt å gi den nye eieren stemmerett. Det gjelder Sandmo nordre og Sandmo søndre, som begge er fraskilt Lille Berg, skyldsatt 12. august, tinglest 13. august 1884.
I motsetning til parsellene på Fleskhus dreier det seg her om jordstykker av litt størrelse. Kanskje var det kjøper- nes hensikt å parsellere ut stykkene i mindre parseller. Dette er imidlertid bare spekulasjon. Selger og eier av Lille Berg den gangen var Halvar Jakobsen Berg og prisen på begge parsellene var kr. 200,-, et anselig beløp i 1884.

Sandmoen nordre b.nr. 8, ble kjøpt av Johan Amundsen Vold, som den gang var en ung mann pa. 22 år, og det er vel ikke utenkelig at det er faren, Amund Vold, som star bak kjøpet. Johan Vold flyttet fra Verdal for godt i 1887, til Stjørdal, og det synes som at faren da har overtatt hjemmelen til jordstykket. I alle fall var det han som ordnet med saken da Sandmoen nordre senere ble solgt til eieren av Bergsveet, Olaus Nilsen.

I åra som var gått hadde Karl Løkken nærmest vært bruker av stykket, til kjørsetting av hesten og han regnet vel med at han med tid og stunder skulle kjøpe det. Men dagen da Amund Vold kom for å selge, var Karl Løkken borte en tur. I påvente av at Karl skulle komme heim, gjorde Amund seg ærend til Olaus Nilsen på Bergsveet, som imidlertid klarte å overtale Amund Vold til å selge til seg. Dette førte til teigb- landing noe som eksisterer den dag i dag. Sandmoen nordre eies nå av Knut Råstad.

Karl Løkken ble gjort kjent med handelen ved at Olaus Nilsen kom og forlangte at han skulle ta heim hesten, for han hadde kjøpt stykket. (Fortalt av Reidar Karlsen).

Amund Vold var opprinnelig fra Kvam i Gudbrands- dalen og er i folketellingen oppført med handels- betjent som yrke. I en senere telling er han oppført som fisker og eier av jord. Etterkommere er bl.a. slekten Vold i Vinne.

Sandmoen søndre, b.nr. 9 ble kjøpt av Sefanias Johannesen, også han var bosatt på Øra og er av yrke anført som fotografist og maler. Dertil er han bruker av leiet jord. Her er det tydelig en portrett- maler som har tatt konkurransen med fotografiet alvorlig og således har tilegnet seg kunnskaper i den nye måten å forevige folks utseende på. Sikkert en av de tidligste fotografer på Øra. Kanskje finnes det bilder etter ham også.


Ved furua i bakgrunnen møtes de to myrmannstykkene Sandmoen nordre og Sandmoen søndre i Vinne. Reidar Karlsen (t.v.) og Alf Vold har begge forfedre som var med å avgjorde skjebnen til myrmannstykkene.

Sefanias Johannessen solgte senere parsellen til Olaus Petersen Håbet, slik at det ble lagt til denne eiendommen som tidligere var fradelt Lille Berg.

Olaus Petersen hadde tidlige vært eier av Lille Berg og fikk da fradelt et par parseller, derunder området som var lammetrøa på gården og som han ga navnet Håbet.
Nåværende eier av Håbet er Ragnhild Fordal.

Kilder:
Panteregistret.
Muntlig tradisjon.

..................................................................
Av Morten Veimo.
Hentet fra Årbok 1989 (Utsolgt)