Randi Schjølberg (1922-2006)

TIL MINNE

Randi Linea Schjølberg, født Johnson, vokste opp i Inndalen. De fleste krigsårene pluss enda noen år til-brakte hun i Trondheim med jobb og noe skolegang i tillegg til at hun stiftet familie.

Randi var glad i å skrive. Allerede mens hun bodde i Trondheim skrev hun dikt og noveller som ble trykket i flere aviser og ukeblader. Etter at familien i 1955 flyttet til Verdal har Helgådalsnytt i en årrekke benyttet seg av hennes skrivekunst, så også Verdal Historielags årbok.

I 1960 utlyste Øras Vel en konkurranse om beste sang til Øra. Randi sendte inn sitt bidrag, og vant Konkurransen med «Songen til Øra». Da Verdalsøra ble by i 1998 ble sangen valgt til bysang. Den er gjengitt på side 233.

Randi Schølberg
Hennes diktning har inspirert musikere over det ganske land til å tonesette noen av diktene hennes. John Lindseth var tidlig ute. Allerede i 1942 satte han melodi til «Vår lille stue» - en sang som den dag i dag er meget populær der hvor eldre kommer sammen for å hygge seg med kaffe, sang og musikk.

Trubaduren Ivar Simastuen arbeidet i 1970-åra sammen med Randis sønn Rune. En dag de to var på reise, begynte Simastuen å snakke om alle som satt i sine hjem og skrev vakre tekster som allmuen ikke fikk ta del i. Hans ønske var å få komme i kontakt med noen av disse. Rune fortalte om sin mor og hennes diktning. Simastuen ba da om å få se noe av det hun hadde skrevet. Denne samtalen resulterte i at han satte melodi til to av Randis tekster. «Vogga» kom ut på LP-plate med Simastuen i 1974, og «Tømmerfløteren» i 1975, sistnevnte tilegnet hennes far Reinholt Johnson.

Randi har i alle år skrevet sanger til spesielle anledninger i familien; dåp, konfirmasjon, bryllup og fødselsdager. Også ukjente har tatt kontakt og bedt om hjelp til å få skrevet en sang. I tillegg skrev hun prologer til lag og foreningers jubileumsfester.

Mange var det, som gjentatte ganger, spurte henne om hun kunne tenke seg å gi ut en del av det hun hadde skrevet. Beskjeden som hun var, gikk det mange år før tanken på å gi ut en diktsamling modnet. 12001 kom endelig «Solsikker og Linneablom»; en samling dikt om hverdagsmennesker og hendelser som fremkaller både latter og tårer hos leseren.

Vi lyser fred over Randi Schølbergs minne

Randis tekster på CD

I Sperrebotn ved Moss satt Laila Yrvum med et eksemplar av denne diktsamlingen. Hun har gitt ut flere CD'er med visesang, og ble så grepet av Randis tekster at hun tok kontakt pr. telefon, og spurte om tillatelse til å sette melodi til noen av diktene. Det ble etter hvert mange telefonsamtaler mellom de to.

Når en ny melodi var ferdig skrevet, ringte Laila og spilte og sang for Randi. Tre av disse sangene - Stevnemøte i mai, Sommarvind og Sommardansen - ble nå i september gitt ut på en ny CD med Laila Yrvum. Det bør også nevnes at brødrene Einar Olav og Gjermund Larsen er to av musikerne på denne CD'en.

Eit år gjekk forbi
Fra «Solsikker og Linneablom»

Vi takker for det år som gjekk,
for alt vi rakk, for alt vi fekk.
For vinterdagen, kald og klår,
for ljoset med den nye vår,
for fuglesong av mange slag,
når natt laut vika for ein dag,
for vårgrønt slør på bjørkeskog,
for måkeskrik bak harv og plog.
Ein sommardag med jordbærsmak,
med elvesus og fiskevak..
For sommarange, søtt og godt
frå rosebusk og siloslått.
Ei sommarnatt å drøyma i,
ei anna natt å gløyma i.
Vi takkar for den fine haust,
eit fargespel så rikt og raust,
med luft så lett å anda i,
eit tyttebær i handa mi.
Ein natte-is så blank og sprø
når jord har gøymt det vesle frø.
Og mørketid og ventetid,
ei tid for tankar, kviletid.
Mot helg og høgtid stunda eg,
og adventsljoset viste veg
Å, solekverv med julefest,
det var mot deg eg lengta mest.
Eg takkar for det år som gjekk.
For det eg vona, det eg fekk.

............................
Hentet fra Årbok 2006