Reidar Prestmo

TIL MINNE
Så kom da den triste beskjed at i Reidar Prestmo har gått bort etter en tids sykeleie. En ruvende person- lighet innen det lokalhistoriske miljøet i Verdal er nå borte. Reidar Prestmo satte store spor etter seg i dette miljøet. Han ble, utnevnt til æresmedlem av Verdal Historielag i 1986 på grunn av sin store innsats i og for laget. Fra 1977 til 1980 var han blant annet formann.

Hans store interesse innen det lokalhistoriske arbeidet var slektsgransking. Her har han gjort et uvurder- lig arbeid. Utallige er de henvendelser han har fått, både fra inn- og utland om folk og heimer i gammel tid. Og svar ble alltid gitt.


Reidar Prestmo

Han hadde alltid tid til å hjelpe og han ga seg ikke før oppgaven var løst. Han var ikke bare interessert i navnene på personene i sitt slektsarbeid. Han var også opptatt av å fa vite mer om menneskene, hvor de bodde, hvordan de levde og hva de gjorde.

Gjennom årene har Reidar Prestmo bidratt med mye slektsstoff både til Verdal historielags skrifter og til Helgådalsnytt, noe som har vært til stor glede og nytte for de mange leserne av disse skriftene. Han var også en nøkkelperson med hensyn til å finne slektstil- hørigheten for de folkene som ble berørt av Verdalsraset da denne historien skulle skrives.

Videre står han som en av de største bidragsytere til det som skal bli Personalhistorien/Husmannshistorien for Verdal. Det er et stort og møysommelig arbeid, og selv om Reidar Prestmo selv ikke fikk oppleve å se denne historien ferdig, vil hans arbeid være av grunnleggende betydning.

Hans store kunnskaper om lokale forhold og hans vilje til å formidle disse, gjorde at han ofte ble benyttet som guide når det kom besøk til Verdal. Det spilte ingen rolle for Reidar Prestmo om dette besøket var et lite lag el ler organisasjon, eller om det var en større delegasjon. Han stilte beredvillig opp med samme engasjement uansett hvem som var tilhørere.

Han ble også benyttet som medlem eller konsulent av nemnder og utvalg av lokalhistorisk karakter. Han var i mange år medlem av bygdeboknemnda for Verdal og helt til sin død var han medlem av Navnekomiteen som hadde til oppgave å revidere og kontrollere stedsnavnene på alle statens kartverk som berørte Verdal.

For oss som hadde den glede å samarbeide med Reidar Prestmo gjennom mange år, vil det bli et tomrom etter ham, men hans innsats for det lokalhistoriske arbeidet i Verdal vil for alltid stå som et minnesmerke over ham.

Vi lyser fred over hans minne.

.............................
Hentet fra
Årbok 1998