Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Hentet fra
Årbok 1989

Av
Slektsutvalget

SE OGSÅ
Råd til
slektsgranskere

Alfabetisk oversikt over alle artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

LAGT UT PÅ NETT:
21.03.2011
Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal

Det er mange som er opptatt av slekt og slektsgransking, og stadig nye blir bitt av denne basillen som det dess- verre ikke finnes noe botemiddel mot. Til hjelp for nye i faget tar vi med en liste over det mest brukte materialet som finnes på lokalhistorisk arkiv på biblioteket.

 1. Kirkebøker for Verdal, 1705-1900, på mikrofilm.

 2. Avskrifter av kirkebøkene, fødte: 1705—1851, vigde 1705—1860. Avskrifter 1705—1830 ved Einar Musum, 1830-1860 ved Randi Moe Hallem.

 3. Kopier av kirkebøker, 1705—1804 og fødte: 1852—1890, samt Vuku 1891—1907.

 4. Manntall 1663-1666, mikrofilm nr. HF 180, 181 og 186.

 5. Manntall 1701, mikrofilm nr. HF 171.

 6. Prestens sjeleregister, 1747 og 5-6 år utover.

 7. Manntall 1762. Avskrift ved Bjørn Inge Langdal og Joar Olav Nessemo.

 8. Manntall 1789, formueskatten, mikrofilm nr. NR 62 og 63, samt kopi i 2 hefter.

 9. Folketelling 1801, på mikrofilm og i databehandla utskrift.

 10. Folketelling 1815, og 1825, ikke komplett, i ringperm.

 11. Folketelling 1865, på mikrofilm og i databehandla utskrift.

 12. Folketelling 1875, på mikrofilm og i databehandla utskrift.

 13. Folketelling 1891, på mikrofilm og avskrift ved Jostein Molde.

 14. Folketelling 1900, på mikrofilm og i databehandla utskrift.

 15. Avskrifter fra skifteprotokoller, ved Grethe Forbregd og Jostein.

 16. Utvandrede til Amerika, 1850—1925, ved Jostein.

 17. Utflyttede fra Verdal, 1828—1890, ved Jostein.

 18. Militære ruller, mikrofilm, 1664—1898.

 19. Verdalinger i det nordenfjeldske Norge 1865, 1875 og 1891, ved Jostein Molde, utdrag fra folketellingene.

 20. Mikrofilmer av kirkebøker fra andre bygder i Norge.

 21. Mikrofilmer av kirkebøker fra Jamtland.

 22. Mikrofilmer av lokalaviser.

 23. Slektsbøker og bygdebøker.

Slektsutvalget

...................................................................
Av
Slektsutvalget. Hentet fra Årbok 1989 (Utsolgt)