Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Hentet fra
Årbok 1989

Av
Kari Lundsaunet

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

LAGT UT PÅ NETT:
23.03.2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Etterkommere av distriktslege Carl Johan Daniel Hermann

Carl Johan Daniel Hermann var den første distriktslegen i Verdal. Han var født i Stettin i daværende Preussen i 1785.

I 1826 ble han «befordret» til distriktslege i Stjørdal og Verdal med bopel i Stiklestad sogn. I 1840 ble distriktet delt, og sammen med Ytterøya dannet Verdal Nordre- Innherred. Hermann eide både Haug og Reitan, men sin bopel hadde han på Reitan, der han døde 20. august 1844.

Over til høyre: Christian Fredrik Hermann og Marta Catarina Hermann, f. Borgen.

A: Carl Johan Daniel Hermann (1785-1844)
Han hadde tre barn, Christian Fredrik, Johan Carl og Live.
 
B1: Christian Fredrik Hermann f. 31.7. 1828.
Han ble gift med Marta Catarina f. Borgen i 1849. Han arvet Reitan etter sin far, men han solgte gården og kjøpte Fisknes øvre i Henning. Slekten er fremdeles der. Ved siden av gårdsbruk drev han landhandel.
Han hadde to sønner.
 
C1: Johan Christian Hermann født 24. sept. 1850.
Johan ble gift med Anna Dorothea Heide. Sammen drev de Fisknes øvre og landhandel fram til 1914. Johan døde i 1937.
 
C2:

Peder F. Hermann født 22. nov. 1854. Han var kommandersersjant og gårdbruker på Hofstad nedre i Leksdalen fra 1881. Han ble gift med Ellen Marie Müller i 1879.
 
B2: Johan Carl Hoff født 11. nov. 1818.
Flyttet til sin mor i Gudbrandsdalen, hvor han døde i 1887.
 
B3: Live Carlsdatter Hermann f. 1840.
Hun ble gift med Johannes Johannesen Bjartnesvald. De reiste til Amerika. Der tok de navnet Lyng.
 
C7: Julia født 1878.

Julia var den syvende i søskenrekken. De kom til Amerika i 1884 etter overfart ombord på «Hero» av Trondheim. Hun lever fremdeles (okt. 1989) på St. John Lutheran Home i Springfield - 110 år gammel.

 


Johan Christian Hermann med datter-datter Borghild Amalie Vollan, g. Svendsen.

Ellen Marie f. Müller og Kommandørsersjant Peder F. Hermann.
..
..


Liva og Johannes Johannesen Lyng.


Den eldste nålevende verdaling (pr. oktober 1989. Julia i samtale med Jens Hermann, Sparbu, nåværende eier av Fisknes Øvre.

........................................................................
Av
Kari Lundsaunet. Hentet fra Årbok 1989 (Utsolgt)