Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Bosetting og bebyggelse

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se nedenfor):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
BOSETTING - BEBYGGELSE Austnesbrua. Frå notatboka til byggmeisteren 1888-90
32 Red.
  Barndomsminner fra Raset 2004
153
Pedersen, Arvid
  Boligundersøkelsen på Verdalsøra i 1948 2016 120 Lund, Erlend
Bulleråsen - en buplass på Leksdalsfjellet
139
Selnes, Magne
Bureiser i Raset
149
Skavhaug, Einar
Bureisinga på Tømmerås i Leksdal
49
Selnes, Magne
Eit dokument om Hallan frå 1513
25
Hallan, Nils
  Fangeleiren i Verdal - også kalt slaveriet
138
Prestmo, Reidar
  Fætten Vel med stort engasjement
244
Red.
Fjellbygda Vera og han Ingvald
20
Overmo, Johannes
Garden Lindset gnr.219
142
Svensson, Sven
Gjersinghuset på Tinden
46
Ness, Solveig
Historien om vannverket i Raset
63
Pedersen, Arvid
Husmænd ved nøsten - Koppskatten av 1645, en kilde til Verdalsøras historie.
52
Walberg, Øystein
  Intet ungkarspreg over Vera
2013 188 Red.
Lysthaugen - gammal gravplass og handelsstad
118
Guddingsmo, Petter
Mi barndomsgrend
84
Bjørgan, Ingrid
Myrmannsbruk i Verdal
104
Jøsås, Hans
Myrmannsbruk i Vinne
104
Ness, Solveig
Om Tromsdalen i eldre tider
124
Guddingsmo, Svein
På Leit etter verdalingen - før 1814
77
Grimstad, Atle
  Sandmoen nordre og søndre - myrmannsbruk i Vinne
114
Veimo, Morten
Sems-Bjørga kring århundreskiftet frå 1900 og framover i tida
63
Saur, Hjørdis Heggli
Skaffelimyran - et kulturområde
101
Stiklestad, Knut
Småbruk og heimer på Fætten omkring 1910
166
Berg, Ottar
  Tradisjonsstoff om Aronhytta - og folket der
146
Lundsaunet, Kari
  Tradisjonsstoff om Aronhytta - og folket der
146
Johnsen, Jørgen
  Tulipanpikene gjorde Vera berømt
2013 193 Holmlimo, Jon
Vaterholmen - noe om plassen, men mest om folket
44
Guddingsmo, Svein
Verdalsbrukets leilendinger  (Litt om)
66
Lykke, Leif
  Vuku-historie. Berja blir sentrum, og arbeiderbevegelsen kommer 2015 183 Bendiksen, Anders
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Dikt

Oversikt
over alle artikler i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format (Excel-format.)
Etter at du har lastet ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok», eller «Forfatter». NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!
et 1955
Året 1955 ble det utgitt årbok som dekker både 1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i «Gult hefte», bok nr 2 i 1977.

Temaet «Komm.selvstyre 150 år» - eget skrift (grått hefte) utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner


! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.