Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Gårder og bygninger

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se nedenfor):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
GÅRDER - BYGNINGER Aust-Grunnan 2016 56 Tronsmo, Stig Rune
Ein gårdsplass i Verdal
106
Lein, Kristian
  Eng  i Leirådalen
217
Prestmo, Reidar
Erkebiskop Øystein Erlendsons ættegård
42
Lian, Gjertrud
Erkebiskop Øystein Erlendsons ættegård
42
Søfteland, Liv Ingeborg R.
  Et engelsk praktspeil fra Bjartnes i Verdalen
48
Bøhn, Tora
  Gamle trønderlåner i Verdal
168
Landfald, Kjellrun
  Gammellåven
155
Jøsås, Hans
  Gammelmeieriet - slik jeg husker det 2014 174 Ness, Solveig
Getzgården
119
Pedersen, Willy C.
  Gårdsmuseet i Aust-Grunnan 2016 60 Hjelde, Toril
  Hvor lå Midt-Grunnan-gårdene 2014 50 Overmo, Johannes
  Kirkegården i Vuku fikk ny portal 2016 204 Dillan, Kjetil
  Madam Olsen og Fikse/Singstadgårdens historie
34
Okkenhaug, Trond
  Mastua på Molde - og de mystiske krigsbildene 2014 164 Molde, Oddvar
  Minner frå gammalstua på Kirke-Råa
74
Lein, Bergljot
  Molånas historie
67
Landfald, Kjellrun S.
  Sengebur-stabburet fra Bjørken
149
Berg, Steinar
  Stugulåna i Søråkkom
42
Røstad, Anton
  Svartedauen og følger av den i Verdal
21
Walberg, Øystein
  Tradisjonsstoff om Aronhytta - og folket der
146
Johnsen, Jørgen
  Tradisjonsstoff om Aronhytta - og folket der
146
Lundsaunet, Kari
Var Rosvoll i Verdalen Øystein Erlendssons ættegård?
2013 9 Walberg, Øystein
  Verdal kraftkommune i 100 år 2014 102 Holmlimo, Jon
Verdalsgården i Trondheim
40
Berg, Henry
  Verdalshistorie som øvingsbrann 2015 240 Holmlimo, Jon
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Handel | Handverk - industri

Oversikt
over alle artikler i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format (Excel-format.)
Etter at du har lastet ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok», eller «Forfatter». NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!
et 1955
Året 1955 ble det utgitt årbok som dekker både 1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i «Gult hefte», bok nr 2 i 1977.

Temaet «Komm.selvstyre 150 år» - eget skrift (grått hefte) utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner


! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.