Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!
955
Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Handel - Handverk og industri

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
HANDEL Andersens Bageri på Fleskhus - et 100-års minne
161
Ranheim, Magnus B.
Betalingsmiddel fra 1792
152
Ness, Solveig
Bokhandel på Øra i 90 år (IFV 10.juli 2007)
111
Red.
Butikken på Steksta'
2011 191 Heir, Inger Marie
Butikken på Veimo i Vinne            
2009     114 Veimo, Roald
Byttehandelen mellom sjødistriktene og de indre bygder i Trøndelag i gammel tid
56
Grønskag, H.
Coop Inn-Trøndelag Verdal - vel 80 år med salg av oljeprodukter
119
Grytbakk, Arnold
Dobbeltjubileum på Verdal apotek (Bilder)
199
Olsen, Astrid Guddingsmo
  Fiskkjelleren på Øra
111
Olsen, Viktor
Frå lasskøyrartida
118
Jøsås, Hans
Handelsferder frå Fersdalen
206
Berg, Ivar
Historie fra «Jamtskysstida»(Litt h-)
182
Stubbe, Eivind
Historier fra området ved Stene
177
Stubbe, Eivind
Kamferdråper og Globoid (Verdal Apotek)
149
Ness, Solveig
Melkekjelleren på Ørmelen
224
Vangstad, Olga
Mynt, mål og vekt i gammel tid
223
Red.
På sommertur (Bilder)
214
Red.
Skydsregning og kontrakt
106
Solli, Annbjørg
Småstubber fra jemtskysstida
182
Stubbe, Eivind
  Stenebua i Vuku
2013 179 Stene, Nils
Ulovlig handel
181
Guddingsmo, Svein
Varehandel og butikkarbeid under siste krig
215
Guddingsmo, Petter
  Varehandel, prisregulering og rasjonering under første verdenskrig 2014 122 Veimo, Roald
Verdal Samvirkelag 100 år
206
Red.
Øras første hotelleier – Liva Karlgaard 101
2009 Ness, Solveig
HANDVERK, INDUSTRI Bellingsåbruddet - steinbrudd i særklasse
94
Suul, Dag Tore
  Brenneriplaner som fordampet 1874
22
Innherredsposten
  Da industrien slo gnister
232
Helgås, Ragnhild Green
  Da storindustrien kom til Verdal
183
Ness, Harald
En byggmester med mange interesser
115
Ness, Solveig
  En håndverksbedrift på Verdalsøra
143
Tiller, Morten
En institusjon i Øverby'n
126
Braarud, Kjell
  Et 100 års håndverkerminne (Carl Larsen Raaenvald)
188
Ranheim, Magnus B.
  -faa indtægter og utgifter til at balancere-
157
Grimstad, Atle
  Fargere i Verdal
42
Molde, Jostein
Figurmakeren Anders Halvorsen Rosvold
28
Berg, Steinar
Fotografene i Leksdalen
141
Nyheim, Per
-faa indtægter og utgifter til at balancere-
157
Grimstad, Atle
Gunhild Halvorsdatter - gårdkone og veverske på Strådalen
145
Ness, Solveig
  Handverk innan Volhaugkrinsen
35
Lein, Kristian
Handverk innan Volhaugkrinsen
35
Lein, Kristian
  Håndverkere i Leksdalen
231
Hermann, Karl
  Håndverkere på Bredingsberg
94
Haugan, Svein
  I sporene etter Leklem Mølle
77
Selli, Olav
  Ingvald Johansen 1886 - 1960 - Husmannsguten som ble altmuligmann
61
Johansen, Olav I.
  Jarnutvinning på Skaffelimyrene i Sul?
136
Bendiksen, Anders
Johannes smed
12
Bjørkli, Leif
Karl Elnes 1901 - 1982    
2009 129 Aarstad, Olav
Karl Grindberg (1874-1965)
231
Eimhjellen, Joar
Kristian (Johansen) Maskinbygger         
2009 106 Okkenhaug, Trond
Klüverskapet på Midtholmen søndre og kirkeskrinet i Vuku kirke
169
Berg, Steinar
Koparslagaren Anders Petter Petterson
37
Jøsås, Hans
Leksdalens Meieri
125
Hermann, Karl
Luslafting
102
Berg, Steinar
Malerfirmaet Enes og Olsen 40 år
2012 226 Redaksjonen
Mer om Malså
86
Grimstad, Atle
Ness Dampsag
124
Ness, Solveig
Nordenfjeldske Spennbetong AS i 30 år
229
Jensvik, Karle
  Om gråsteinsmuring i Verdal
127
Berg, Steinar
Ola Hellom - , Bru - og kyrkjebyggjar
60
Dillan, Helge
Ole Johansen Grindberg
28
Jøsås, Hans
  Ole Ludvik Ellingsen Bruheim (Likkistemaker)
94
Lein, Randi
  Produksjon av torvstrø i Verdal på 1900-tallet
124
Braarud, Kjell
  På jakt etter hanskemakere og andre håndverkere
97
Ness, Solveig
  Ranheim-smia å'n Kahl sme'
124
Ranheim, Magnus B.
Sefanias Vollan - Småbrukar, reiskapsnikkar, tømmermann og fiolinmakar
39
Svensson, Sven
Skinnfellmakar'n på Bakka - Sivert Jakobsen Lundbakken
18
Ness, Solveig
  Skomakeryrket
47
Minsås, Borgny
Snekkermester Petter Ingvaldsen - handverker av gammel og ny tid
7
Lillesand, Olav
  Sponkløyving og spontekking
184
Slapgard, Bjarne
  Stolmakaren Jo Helmoen
72
Dahl, Johannes
  Taksteinproduksjon på Lundskin i Vuku
57
Haugan, Svein
  Teglverk i Verdal
208
Weisæth, Johan
  Treskoproduksjon på gården Eide i Vuku
30
Bjørsmo, Einar
  Verdal Kassefabrikk fikk vel 60 leveår
135
Lyngsaunet, Norodd
Ørmelen — Tronestangen — Ørmelen (Trones bruk)
168
Bakken, Arne Gunnar
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Helse og omsorg | Husmannsvesenet

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.