Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årbøker: Jakt, fangst, fiske

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
JAKT, FANGST, FISKE Ad. «Beskrivelse av Værdalselvens Vasdrag»
101
Skavhaug, Svein
  Bjønn og bjønnjakter
45
Veimo, Morten
  Bjørnehistorie fra Storvuku-vollen
137
Storhaug, Bjørn
  Da Jo Sneppa gikk seg i sjølskottet i Inndalen
59
Inndal, Ronald
  Den siste bjønnjakta i Inndalen
52
Inndal, Ronald
Den siste bjørnejegeren - Intervju med Severin Helmo
141
Dillan, Helge
  Den store Bjønnjakta i Buåsvola
55
Veimo, Morten
  Dyregraver i Sultraktene
130
Stiklestad, Knut
  Ei dramatisk bjønnjakt
50
Overmo, Johannes
  Ei jakthistorie fra århundreskiftet
56
Overmo, Johannes
En gang for alle
2010 205 Veimo, Roald
Fjordfisket før og nå
102
Ness, Solveig
  Forhistorisk jakt i Verdal (Litt om)
7
Stenvik, Lars F.
Gustav Olsen Wæren 1886 - 1977
37
Mo, Ola I.
  Hvordan lappene drepte varg i forrige århundre - Lappen Lars «Krokfot»
86
Suul, Jon M.
  I haukskog
40
Bendiksen, Anders
  Jakten og fisket ved Kraaksjøen i Suul 1884 - 1913
22
Lykke, Leif
  Laksefiske i Grunnfossen
223
Bendiksen, Anders
  Laksefisket i Verdalselva for over hundre år siden
98
Bendiksen, Anders
  Laks-trappa i Granfossen
247
Inndal, Ronald
  Minner frå elgjakta gjennom 40 år
137
Guddingsmo, Sigmund
  Nok et magert år for laksefiskerne
234
Red.
  Når løkka e' be'r einn ferstainne' - Ei jakthistorie etter Gustav Wæren
44
Inndal, Ronald
  Regler om Rævefangst med saks
216
Voll, Johanne
  Røyskatten som fisker
188
Stubbe, Eivind
Spor etter Labb-Jerek
160
Veimo, Morten
  Sædgåsa i grensefjella mellom Verdalen, Nord-Trøndelag og Jämtland i gamle dager.
156
Suul, Jon
  Ulvegift
263
Solli, Annbjørg
  Ulven - en slu og listig jeger
17
Veimo, Morten
Ulvstuhaugen
30
Lein, Kristian
  Vargjakt (intervju med Jon Rydning)
201
Overmo, Johannes
Verdaling som sloss mot ulveflokk i Meråkerfjella
33
Innherreds Folkeblad

Ælgoksen
212
Årstadvold, Lasse
Å fange tiur med bare hendene
185
Stubbe, Eivind
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Kirkeliv og åndsliv | Komm. selvstyre | Krig - fred - forsvar | Kulturlivet

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.