Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årbøker: Kirkeliv og åndsliv — Kommunalt selvstyre 150 år

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
KIRKELIV - ÅNDSLIV 100 år siden det ble slutt på tvungen konfirmasjon
2011 201 Tiller, Morten
150 år for misjonen i Verdal
174
Veimo, Morten
  Altervin, tyttebærsaft og tidleg død
2012 28 Berg, Thomas
  Andreaskirken på Haug i Verdal
41
Digre, Olaf A.
  Auskin kirke i Vuku - Gudshus også i hedensk tid?
98
Haugan, Svein
Bispevandring i Vera
15
Veimo, Roald
  Brudestoler til Vuku kyrkje
14
Dillan, Kjetil
  Den første lysekrona i Vuku kyrkje
121
Okkenhaug, Trond
  Døypefatet i Vinne kyrkje
280
Berg, Thomas
  Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim
79
Myrmo, Andreas
  Dåpsfat i Verdal - Karolinerfatet
274
Berg, Steinar
Eric Walne - en svensk overmaler i Vuku kirke
60
Seter, Ola
  Erkebiskop Øystein var verdaling
2013 7 Red.
Fountains Abbey 2013 21 Råen, Per Steinar
Fra Volhaugen til Madagaskar
60
Minsaas, Liv
  Frå gamle dagar (Klipp fra Kirkeboka 1718-1817)
81
Nordnes, Johannes
  Gjennomføring av reformasjonen - reformatsen 1589
30
Walberg, Øystein
  Halle Annex Kyrkje
147
Berg, Thomas
  Haug - et gammelt kirkested
122
Walberg, Øystein
  Heimedøypt
53
Dahl, Johannes
Historien om Gloger - Stiklestads første kirkeorgelbygger
93
Pedersen, Willy C.
HM Kongens Tale ved kirkejubileet i Vera
13
H.M. Kong Harald
Jubileumsfeiring Vuku kyrkje 350 år
16
Sørensen, Torgeir
  Kirkelig grunnlovsmarkering på Stiklestad 11. mars 1814 2014 31 Iversen, Bjørn
  Kyrkjoherden i Kall - Gösta Ullberg
123
Haldorsen, Gunnar
  Min jul - en desemberreise tidlig på 2000-tallet
2013 196 Sørensen, Torgeir
  Notater fra en bispevisitas for 200 år sidan (1751)
17
Myrmo, Andreas
  Olavsalteret i St. Carlo al Corso i Roma
21
Vestvik, Rolf
  Olavsdagen atterreist i Noreg
9
Ansnes, Sigurd
  Olavskirka i York 2014 21 Raaen, Per Steinar
  Orgla i Vinne kyrkje
158
Berg, Thomas
  Pilegrimsvandringer
217
Okkenhaug, Trond
Prinsesse Kristina og Stiklestad
2010 153 Raaen, Per Steinar
  Rester av gamal solkultus i Trøndelag
78
Ystad, Andreas
  Segner om Vukukjerka frå gamal tid
251
Holmlimo, Jens D.
  Tanker om Norrøn Mytologi - Bruk og misbruk (Kåseri)
12
Bringsværd, Tor Åge
Vera Kirke 100 år
7
Dillan, Kjetil
  Verdal Baptistmenighet 100 år
98
Vegelbo, Gustav
  Verdalingene aktive i striden mellom erkebiskop Jørund og domskapitelet 2014 16 Musum, Einar
  Verdalingene aktive i striden mellom erkebiskop Jørund og domskapitelet 2014 16 Walberg, Øystein
  Verdalslærer med på å reise fjellkirken «Krisiti Krybbe» i Børgefjell
8
Bakken, Arne Gunnar
Vinne kyrkje 175 år - 1817 til 1992
8
Berg, Thomas
  Vinne kyrkje's bygging og innviing
154
Berg, Thomas
Komm. selvstyre 150 år 150 års skoleutvikling i Verdal
155
Aksnes, Helge
De folkevalgte organer
115
Walberg, Øystein
Den kommunale økonomiske virksomhet
136
Walberg, Øystein
Den nye ordningen
60
Walberg, Øystein
Den nye ordningen i Verdal
67
Walberg, Øystein
Etter reformasjonen
41
Walberg, Øystein
Førkristen tid
16
Walberg, Øystein
Innledning
7
Walberg, Øystein
Kommunal administrasjon
120
Walberg, Øystein
Kommunaltekninsk historie
161
Bergh, Erling
Kommunestyret gjennom 150 år
188
Walberg, Øystein
Kort oversikt over kommunal virksomhet i 150 år
71
Walberg, Øystein
Kristen tid
33
Walberg, Øystein
Kulturetaten
172
Walberg, Øystein
Landbruksetaten
179
Walberg, Øystein
Ligningsvesenet
132
Walberg, Øystein
Partier
183
Walberg, Øystein
Partilister ved valg
184
Walberg, Øystein
Sosialtjenesten i Verdal
142
Walberg, Øystein
Stiklestadnemnda
176
Tromsdal, Bjørnar
Trygdekassen
146
Walberg, Øystein
Utvikling av det offentlige helsevesen i Verdal
149
Nakrem, Steinar
Verdal aldersheim
144
Nielsen, Kjell
Verdal folkebibliotek
174
Sørensen, Marte
168
Selli, Olav
Verdal Museum
177
Walberg, Øystein
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Krig - fred - forsvar | Kulturlivet

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.