Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Landbruk - Liv og levemåte

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
LANDBRUK Baldrian - ein vanlagnad
237
Grimstad, Atle
Bikvogn - ei tegning
150
Valsø, Knut
Bonde-praktika
256
Red.
Bygdaslakteren
74
Guddingsmo, Svein
Da maskinalderen kom til Ner-Hofstad
87
Okkenhaug, Trond
Fjellslått
114
Ward, Per A.
Fjellslått i Fånettdalen - da slåttefolket ved Inndalssetra våknet av ville ulvehyl
83
Bjørsmo, Einar
Fjellslått i Fånettdalen - da slåttefolket ved Inndalssetra våknet av ville ulvehyl
83
Bjørsmo, Einar
Fjellslått rundt 1930
195
Selnes, Magne
Gudslånet
30
Lundsaunet, Kari
Helgådalens første traktor - Og en kjøretur litt utenom det vanlige
2011 148 Varslot, Magne
Husmannens arvtaker
58
Stubbe, Eivind
Høykjøring
161
Guddingsmo, Svein
I slåttonna
134
Jøsås, Hans
Indberetning fra Wærdahlens Sogne Selskab
78
Myrmo, Andreas
Julegris-slakting (Dikt)
177
Dillan, Ingvar
Julgris-slakting, vise
2011 161 Dillan, Ingvar
Krøtterhandler Harald H. Ellingsen
184
Sakshaug, Bjarne
Kvegavlsforening i Inndalen
203
Molden, Jostein
Kvernbekkens historie
221
Guddingsmo, Svein
Kyllingsortereren på Stiklestad
228
Aarstad, Olav
Landkrabbe og fiskarbonde
219
Lillesand, Olav
Landskyld – leilendingens jordleie
2009 40 Walberg, Øystein
Lerfald vasslag
151
Valstad, Andreas
Lindyrking
77
Røstad, Ola
Livet på Ydse nedre 1916-17
2010 207 Fra Johannes Ydses dagbok
Livet på Ydse nedre (Ysse østre) 1918 - 1924
2011 67 Utdrag Johannes Ydses dagbok
Melklemparlaget. Grunnan melkrute
2009 168 Holmen, Ivar og Jostein
Melklemparvikar
2009 172 Holmen, Jostein
Måling av areal ved bruk av alen
45
Ness, Bjørn
Nyborev - Nybo Revegård 1929 -1946
176
Hallem, Jostein
Oksebesøk – ein risikosport             
2009 144 Holmen, Jostein
Omsetning og slakt av livdyr i gamle dager
182
Lillesand, Olav
Ret sat over storoksen i Sul
230
Stiklestad, Knut
Silolegging i historisk sammenheng
197
Lillesand, Olav
Skuronn før i tida
131
Jøsås, Hans
Slakting på Grunnmoa i 1950-åra
2011 154 Holmen, Turid Holtan
Til drengjene (Til oppslag)
106
Red.
Tordenskjold og andre stutar            
2009 140 Holmen, Ivar og Jostein
Trøskinga
166
Hjelde, Einar
Ungkona - anno 1954 (Dikt)
185
Schjølberg, Randi
Verdal fjellbeitelag
2011 142 Okkenhaug, Trond
Verdal Maskinstasjon
196
Lillesand, Olav
  Vuku meieri 1877 - 1952
2012 94 Holmen, Jostein
Ørmælens treskelag
2010 213 Holberg, Rolf
LIV OG LEVEMÅTE Arbeid på gården Molde i 1950- og 1960-åra 2016 140 Molde, Oddvar
Barndom og oppvekst i Volhaugen
2011 90 Minsaas, Arnt
Bardom på Nordbergsveet
88
Lunnan, Magnhild
  Barndom ved Nordlandsbanen på Øra 2015 107 Svebak, Sven
  Barneår på Bredingsberg på 50- og 60-tallet 2015 188 Musum, Åse Eng
  Barneår på Stornæssbua i Vuku i 1950-årene
2013 183 Hofstad, Marit
Bestemor og Bestefar's bryllup
61
Stene, Nils Karl
Brev fra bestefar
1987
186
Nestvold, Johan
  Bruken av døpenavn i Verdal 1800-1900
134
Okkenhaug, Trond
Bryllup for hundre år sia
40
Red
Bryllup i 1915 (bilde)
37
Ness, Solveig
Brøllop - song, spel og dans
53
Dillan, Helge
Brøllåfsbear'n - etter Anton Røstad
39
Inndal, Ronald
  Bærtid
95
Svensson, Sven
  De gode gamle dager
210
Grimstad, Atle
Dukkehistorier fra 1870 - 80 årene
182
Ranheim, Magnus B.
Ei vandrekringle
92
Veimo, Morten
Eineren som nyttevekst fra gammel tid (PDF)
67
Berg, Steinar
Eldhuset, og de gjøremål som ble utført der
70
Tandberg, Ruth Herm.
Elling Olsen Stene - «Elling O'lsa»
140
Jøsås, Hans
En liten familikrønike
130
Ness, Solveig
En sliters saga fra Sul (Ola Østgård)
174
Tromsdal, Ivar
Erindringer
65
Blybakken, Marius
Et ikke umakredd kvinnfolk (Ingeborg Anna Plassa)
197
Årstadvold, Magne
  Et venninnebrev anno 1883 2016 50 Holmen, Jostein
Familieselskaper i gamle dager
98
Stubbe, Eivind
Forberedelser og feiring av bondebryllup i Verdal
43
Minsås, Borgny
Frå grensebygder i aust - Vera i Verdal
21
Brønstad, Peder
Førjulsvinter på ein bondegard for 70-80 år sidan (1870 - 80)
42
Dahl, Johannes
Gamalt frå Verdal
192
Dahl, Johannes
Gamle bryllupsskikker - fortalt av Konrad Høgli
38
Guddingsmo, Svein
Gammel dåpsskikk ved Vuku kirke
34
Årstadvold, Bjørn
Glimt av livet på Bunes for 100 år siden
24
Wangberg, Edle
  Glimt frå Vestgrunnan 2014 158 Red.
Gravferd frå Sul i 1921
169
Rygg, Svein Olav
Gravskikker i Verdal (Litt om)
102
Berg, Steinar
Han Per Bergdala
52
Musum, Anders
Hardt arbeid året rundt - kombinert med kultur (Minda Hanevold)
2011 75 Inndal, Ronald
  Heimefødsel - Blir det gutt eller jente? 2015 180 Veimo, Gudrun Kvålen
Helg og høytid rundt år 1900
64
Årstadvold, Bjørn
Hjemmet i Verdalen
17
Rygh, Gusta
Hvordan folk kunne leve i gammel tid - enkelte trekk fra Sultrakten gjennom 1800-tallet
63
Suul, Jon M.
Høgtid på gamal vis
49
Lein, Kristian
  Johan Stormo – en slitets hedersmann
216
Stiklestad, Hans
Julehelg i villmarka
83
Årstadvold, Bjørn
Jultrådskyting i Leksdalen i 100 år?
163
Hermann, Karl
Likkistmoen - og litt om gravferdsskikker
55
Stiklestad, Knut
  Korleis var det å veksa opp i Vuku på 1950-60 tallet 2015 192 Fiborg, Herdis Bendiksen
  Korleis var det å veksa opp i Vuku på 1950-60 tallet 2015 192 Lerfald, Liv Østnes
  Krig og etterkrigstid på Øra 2015 100 Ness, Solveig
  Liktale for 150 år sidan (1800)
90
Dahl, Johannes
Marta Berg og Ola - han som var askeladden frå Ulvilla
67
Hjelde, Einar
Mat og matemne
26
Lein, Kristian
  Matauk i tronge tider 2014 150 Inndal, Ronald
Mattid og økter - Mat i kvardag og helg
31
Lein, Kristian
  Min oppvekst på gamle Øra 2015 145 Bjørken, Åse By
  Mine erindringer fra barndommen
2013 58 Wisth, Ella
Minner frå Stiklestad
37
Eklo, Aasta Kvålen
  Mormors brev 2013 73 Red.
N' Krestjan Bergerstuggun (Krestjan Halvorsen Berg)
191
Berg, Hans
N'Bendik oppå Gravom
217
Ness, Solveig
Om bedeskikk til bryllup og begravelser i Verdal
31
Berg, Steinar
  Om å trampe flyndre i Rinnelva. Historien om ei lita elv. 2014 183 Vestvik, Rolf
Om årets og livets høytider i folkelig tradisjon
9
Østberg, Berit
  Opptegnelser fra barne- og ungdomsaarene
11
Rygh, Evald
  Oppvekst i Inndalen og Vuku på 1940- og 1950-tallet 2016 163 Haugnes, Synnøve Rotmo
  Oppvekst i Sjøbygda 2014 133 Gausen, Asmund
Per Stiklestad forteller om høgtider i barne- og ungdomsår
91
Berg, Steinar
  Primstaven
76
Svensson, Sven
  Registrering av kister og skap?
106
Ness, Solveig
Romantikk og virkelighet
169
Haugan, Svein
  Sjuan grauten 2015 182 Holmen, Jostein
Sjølberging i eldre tider
94
Bjørsmo, Einar
  Slik jeg husker Øra omkring 1945 og noen år etter 2015 152 Walberg, Torgeir
Slik kunne barndommen være -
174
Berg, Ottar
Steking i gamle jern
94
Landfald, Kjellrun
Thomas Berg (1860 - 1937)
36
Veimo, Morten
  Verdalen 20 år etter 1814. Ein skotte blir vukubygg i 1835-36 2014 36 Laing, Samuel/Red.
Verdalsnissen i perspektiv
119
Bendiksen, Anders
Å «slå løs» - (før fyrstikkenes tid)
38
Dahl, Johannes
Å leve i legd i gammel tid
56
Suul, Jon M.
Å løys ut huva si
108
Jøsås, Hans
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Manns minne | Minneord og markeringer

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.