Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

 

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Naturhendinger og ulykker

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se nedenfor):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
NATURHENDINGER - ULYKKER 19de mai - for 25 aar siden (DIKT)
109
Moe, Ole
  250 år siden Landfaldskredet
101
Steinsli, Knut E.
  Bollgardskanalen
203
Jøsås, Hans
Carl Magni Peterssons siste skift
99
Elnes, Håvard
  Da fem skolebarn drukna i Helgåa
123
Inndal, Ronald
Dei fem skolegutar
122
Helmo, Ingvar
  Den tragiske brannen på Skjækermoen i 1904
139
Bendiksen, Anders
  Dommedag over Verdal - Som Gud varslet på forhånd
110
Minsaas, Johs.
  Et 60-årsminne (Flom i 1947)
155
Tiller, Leif
  Et farfarminne (fra Verdalsraset)
164
Iversen, Harald M.
  Evakuering etter Verdalsraset
73
Woll, Jon
  Familien Vodal på Nordlyng og Verdalsskreda natta til 19. mai 1893
119
Slapgard, Bjarne
Follogrenda 1893 - Raset 1983 - Vegen vi går
112
Eklo, Aasta Kvålen
  Frå sørsida etter raset
183
Røstad, Ola
  Gløtt frå gjendyrkinga etter raset
114
Eklo, Aasta Kvålen
  Har målt radioaktiv stråling i 30 år 2016 211 Red.
  Heimbøgda mi (DIKT)
108
Dillan, Helge
Helgådalsvegen 4. april i år
2009 225 Helgås, Ragnhild Green
  Jordfallet i Verdal, 19. mai 1893 (Radiokåseri)
125
Dahl, Johannes
  No blenkjer mi bygd - 40års minne (DIKT)
110
Molden, Jon
  Ras i Leirådalen
118
Walberg, Øystein
  Ras ved Stiklestad
20
Walberg, Øystein
Rædselsnatten i Værdalen                
2009 52 Redaksjonen
  Storflom i  Inndalen
218
Red
  Storflommen i 2006
234
Dillan, Kjetil
  Storflommen på Bredingberg. Et 40 årsminne
127
Bendiksen, Anders
  Storkleinåret og andre uår
2012 20 Veimo, Roald
  Stormskader for millioner
203
Red
  Tørrsommeren 1969 2016 177 Holberg, Rolf
  Uår og borkebrødstider
24
Svensson, Sven
  Verdalsraset - media sin dekning og funksjon
62
Minsås, Hans Olav
Verdalsrasets 100-årsminne
215
Red
  Været i Trøndelag fra år 1046 til 1847
175
Minsås, Borgny
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Offentlig styre og stell | Organisasjonsliv

Oversikt
over alle artikler i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format (Excel-format.)
Etter at du har lastet ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok», eller «Forfatter». NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!
et 1955
Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i «Gult hefte», bok nr 2 i 1977.

Temaet «Komm.selvstyre 150 år» - eget skrift (grått hefte) utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner


! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.