Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt

over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Offentlig styre og stell — Organisasjonsliv

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
OFF. STYRE OG STELL «Kvinderne maa vel regne med til folket»
2013 34 Storholmen, Åse
  Breding grustak (Kommunestyrevedtak)
232
Red.

Da Vinne skulle skilles ut fra Verdal prestegjeld
30
Walberg, Øystein
  Et liv blant tollere og syndere 2013 155 Vestvik, Rolf
  Fornuft mot følelser 2016 193 Storstad, Oddveig
  Forslag om deling av Verdal herred
55
Red.
  Hvordan var det å være kvinnelig politiker i Verdal
2013 54 Kristoffersen, Gerd Janne
  Instrux for Bygdevægteren i Wukku Sogn
117
Okkenhaug, Trond
  Kommunevalget 1995 - Knut E. Steinsli ny ordfører
248
Red.
  Kornmagasinene i Verdal på 1800-tallet
57
Molde, Jostein
  Kvinnene i Verdal og stemmeretten
2013 49 Red.
  Kvinner til topps i Verdal i 1991
2013 51 Sundby, Kari
  Smådrypp - fra kommunale protokoller
136
Red.
  Verdal Brannvesen 1867-1922
164
Bergh, Erling
  Verdal Brannvesen, fra 1922 til 1981
140
Bergh, Erling
  Verdal kommunale E-verk
168
Selli, Olav
  Verdal skal byen hete (Steinsli, Knut E. (ordfører)
225
Steinsli, Knut E.
Verdals første kvinnelige ordfører (Kari Sundby)
202
Red.
  Verdal sine grenser - litt historie 2016 189 Holmen, Jostein
  Vuku eldresenter
233
Red.
ORGANISASJONSLIV Avholdsarbeidet i Ness i 100 år
139
Okkenhaug, Trond
  Da Vuku Arbeiderforening vart skipa
75
Dahl, Johannes
Den politiske arbeiderbevegelsen i Verdal - et 75årsminne
161
Tiller, Sverre
  En gammel sliter 2012 87 Dillan, Kjetil
Frå Vinne UL sitt 75 års jubileum
206
Larsen, Eirik Aksel
  IOGT i Verdal i 110 år
180
Berg, Thomas
Jubileumsår for arbeiderbevegelsen i Verdal
113
Lillesand, Olav
Lederne - i arbeiderbevegelsen i Verdal
128
Lillesand, Olav
  Læserringen lys, og Undomslaget Heimhug
206
Kristoffersen, Siri
  Ness ungdomslag
200
Barli, Tor
  Nord Trøndelag Motorhistorisk forening 25 år
200
Natvig, Vidar
  Reisningskreftene i folket vårt
183
Slapgard, Bjarne
  Rinnleiret feltflyplass (Verdal Flyklubb)
235
Grytbakk, Arnold
  UL Leksdølen 75 år
128
Voll, Petter
  Ungdomslaga i Verdal
2012 33 Storholmen, Sigrun Dahl m/flere
  Ungdomsstemne på Stiklestad olsok 1945
2012 63 Redaksjonen
Verdal Historielag 1949-1989
10
Veimo, Morten
Verdal Historielag 30 år
2
Red.
Verdal Historielag 40 år - prolog
7
Slapgard, Bjarne
  Verdal Historielag 40 år
7
Veimo, Morten
Verdal Historielag 50 år
17
Walberg, Øystein
  Verdalingene aktive i Selskapet for Norges Vel allerede i 1812 2014 24 Red.
Verdalsøra sanitetsforening 100 år
2010 131 Solheim, Marit W.
Verdal Turistforening
137
Bakken, Arne G.
  Vinne Vanførelag 1926–2004
123
Larsen, Eirik Aksel
  Vuku Røde Kors Hjelpekorps
189
Okkenhaug, Alv
  Vuku ungdomslag og nyordninga i 1942
157
Jøsås, Hans
  Vuku Ungdomslag og Vonheim - Litt om starten, men mest om slutten
2012 72 Dillan, Kjetil
  Værdalens ægforening 50 år i 1948
2013 114 Red.
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Redaksjonelle saker

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.