Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

 

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Redaksjonelt

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se nedenfor):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
REDAKSJONELT En «sommer» er over
242
Dillan, Kjetil
En uvanlig sommer er over
231
Red.
Foreningsprotokoller og andre protokoller, brevsamlinger og annet innlevert til Verdal Historielag
1989 250 Grimstad, Atle
Frem fra glemselen (Bilder)
263
Red.
Hans Jøsås' minnefond
246
Walberg, Øystein
Innsamling av stadnamn
212
Grimstad, Atle
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal
248
Slektsutvalget
Skriftlig kildemateriale innlevert til historielaget
250
Red.
  Stadnamninnsamlinga
249
Grimstad, Atle
Temaregisteret på historielagets hjemmeside          
2009 229 Redaksjonen
  Tider skal komme - også i et nytt millennium
230
Dillan, Kjetil
Vedtekter for Verdal Historielag
2009 231 Redaksjonen
  Verdalsraset - et dystert 85-årsminne
109
Red
  Verdifulle protokoller
273
Grimstad, Atle
....................... .............................................................................
......
........
......................
Fortsetter: Sagn og historier | Samer og reindrift | Seterbruk og skogbruk | Skole - undervisning >>
         

Oversikt
over alle artikler i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format (Excel-format.)
Etter at du har lastet ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok», eller «Forfatter». NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!
et 1955
Året 1955 ble det utgitt årbok som dekker både 1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i «Gult hefte», bok nr 2 i 1977.

Temaet «Komm.selvstyre 150 år» - eget skrift (grått hefte) utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner


! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.