Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt

over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Sagn og historier - Samer og reindrift

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
SAGN og HISTORIER Anndølvatne - Ei segn ifrå Løksdala
76
Musum, Anders
Arvestykket
116
Poulson, Mercedes
  Bjennongen i Skalstugun - bjørn som «husdyr» for ca 80 år siden
88
Suul, Jon M.
Blanken - (Johannes Kristoffersen Blanch)
78
Brønstad, Peder
  Brøllopshendingar frå gammelt atet
154
Ranheim, Magnus B.
  Da fersdalingane ikke ville vera verdalingar lenger
282
Prestmo, Reidar
Da gamalbolgardingen kurerte jamtmerra
124
Jøsås, Hans
Da Kalle Andersson skremte Verdal herredsstyre
2010 167 Verdalingen 14.08.1950
  Da gjetergutten John Skavdal møtte tusser ved Kjesbuvatnet 2016 44 Holmlimo, Jon
Da vekkarklokka hans Martin Kleppen redda liv
165
Inndal, Ronald
  Dengang jeg så en tusse - Et minne fra barndomsårene
36
Minsaas, Johs.
Då drengen fekk eta seg mett av barselgraut
35
Jøsås, Hans
  Då Svartdauen herja (Segn om garden «Vona» i Vuku) (##)
56
Brønstad, Peder
  Efterladte optegnelser  av lærer O.S. Haugdahl
13
Rygg, Signe
  Ei  gravferdshymne - eller var det galdresong?
53
Brønstad, Peder
  Ei grønn kåpe
1987
92
Tromsdal, Ivar
  Ei histori frå Verdala - Avskrift
77
Lunnan, Eli
  Ei lita soge om presten Brandt
89
Myrmo, Andreas
  Ei segn (Frå Flyan)
85
Dahl, Johannes
  Ei segn frå Sul
60
Dillan, Helge
  Ei segn frå Vuku (##)
54
Dahl, Johannes
  Eit barnerov
106
Mo, Ola I.
  Elling Valstads bytur i 1813
68
Berg, Henry
  En bjørnehistorie for 140 år sedan
66
Myrmo, Andreas
  En Dødsdom i 1832 (Dorthea Johanne Pedersdatter Øyen)
60
Pedersen, Willy C
  En historisk hendelse ved Mælastua
153
Lundkvist, Evald
  En lystig dobbel likferd fra Sul i 1873
61
Suul, Nils
  En munter historie fra Stiklestad
45
Lundkvist, Evald
  En tragisk hendelse i Leksdalen (Mons Christophersen Tufsetvald)
136
Johnsen, Jørgen
  En tragisk historie - om Hans Petter By
197
Berg, Hans
  Erik Skei
178
Guddingsmo, Svein
  Et dystert 120-årsminne - Avrättingen ved Høgbroforsen i 1858 (Sivert Andersen)
93
Veimo, Morten
  Et livat bryllaup i Vinne
199
Berg, Thomas
  Et trist minne om «et letferdig quindfolk»
140
Forbregd, Grethe
  Falske penger
161
Forbregd, Grethe
  Feide mellom broderfolk i skjenkestua på Indal øvre
49
Årstadvold, Magne
  For lite lang
34
Jøsås, Hans
  Full soldat på Øra
58
Veimo, Roald
  Gamal regle
161
Guddingsmo, Svein
  Gamle ordtak
156
Overmo, Johannes
  Glupsk på graut
145
Veimo, Morten
  Grunn-hollo og hollotussane
51
Brønstad, Peder
  Gåtefulle tussehol i Lindsetberget
2012 108 Bjørsmo, Einar
  Han Ellen Beinnjstykkji
64
Guddingsmo, Svein
  Hard kost
81
Årstadvold, Bjørn
  Hesten som trosset snøstormen på Skalstufjellet
123
Indal, Ivar
  Hund med appetitt
80
Årstadvold, Bjørn
  Hundreårsnatta for Garnes-mordet (##)
96
Garnes, Ola
  Hva skjedde ved Svarttjønna 2015 29 Bjørsmo, Einar
  Jentebarnet som bygdefolket tok frå tatrane (om Ragnhild Ottermo)
144
Leirvik, Sveinung
  Ka de' e' fatt me' hani'a?
133
Guddingsmo, Svein
  Konge eller president
139
Haugan, Svein
  Krakilske jemter på besøk i Inndalen
101
Årstadvold, Magne
  Meldinga fra Dødsriket (fortalt av Tormod Skoknes)
134
Okkenhaug, Trond
  Nøkken i Kvernfossen
2013 122 Bjørsmo, Einar
Ola Henriksen
157
Veimo, Morten
  Om folkemedisin og gamle lægeråd
156
Berg, Steinar
  Presten og dei daude
68
Myrmo, Andreas
  På folkemunne - småhistorier
234
Ukjent
  På folkemunne for 200 år siden
62
Veimo, Roald
  Regle
86
Molden, Jon
  Regle
83
Molden, Jon
  Reppeskallen og Svarteboka
60
Myrmo, Andreas
  Sagnet om Bål-Erik-dalen
13
Inndal, Ronald
  Salmon og Lena
53
Andersson, Karl
  Segn frå Årstadbakkane
137
Svensson, Sven
  Seiershuve
49
Minsaas, Johs.
  Ska'-stål
104
Ranheim, Magnus B.
  Skriket frå Karitjønna - eit fjelleventyr frå Verdal
154
Slapgard, Bjarne
  Småstubbar um Ola «Ølmænninga»
147
Tromsdal, Ivar
  Sofie Nilsdatter Åsan - Jenta som kom bort i skogen i Inndalen
84
Guddingsmo, Svein
  Steggelhaugen (i Sjøbygda)
158
Rindsem, Sturla
  Steinsvatnet
158
Jøsås, Hans
  Styggfussen
234
Suul, Dag Tore
  Svar på tiltale
81
Årstadvold, Bjørn
  Sveinstubrudlaupet og litt om Sveinstufolket
55
Brønstad, Peder
  To hendinger med hundre års mellomrom
148
Indal, Ivar
  To historier (Takk i like måde hr Amtmanninne og Lang adresse)
26
Haldås, Arne
  To husmenn fant gull ved Fåravollen
23
Prestmo, Reidar
  Tussehistorie
82
Årstadvold, Bjørn
  Tussen på Stor-Vuku-sætra (##)
53
Brønstad, Peder
  Utruleg men sant
90
Myrmo, Andreas
  Vegard fra Veradal og Inga Kongsmor
74
Eggen, Gunnar
Vestgøten «Gaulek» - Et sagn om Svartjjønna på Finnmyra
179
Veimo, Morten
SAMER OG
REINDRIFT
Bygdesamar i Volhaugen
40
Jünge, Åke
  Fragment av samane si historie i Verdal før år 1700
59
Jünge, Åke
Gammebygging
218
Jåma, Paul
  Hansdalsfonna - Hansdalen
162
Prestmo, Reidar
  Norden trues av samer - et fremmed folkeslag fra øst
113
Jåma, Paul
  Kagg-rom 2016 28 Stiklestad, Knut
  Om Krøyts-namn og Krøyts-folk
39
Jünge, Åke
  Om to sametragediar i Sulfjellet rundt 1870
65
Jünge, Åke

 

Predikant og handarbeidslærar Henrik Liljestrand
63
Jünge, Åke
  Reindrift i gamle dager
150
Jåma, Paul
  Reinsmyrsteinen - et samisk kulturminne
143
Væren, Johannes J.
Samepioneren Daniel Mortensen     
2009 66 Jünge, Åke
  Samer i Verdal og omegn før århundreskiftet
52
Jåma, Paul
  Tøykjberget i Kverndalen
161
Prestmo, Reidar
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Seterbruk og skogbruk | Skole - undervisning | Språk - dialekt | Stiklestad |

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.