Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt

over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Skole og undervisning - Slekt...

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
SKOLE - UNDERVISNING Beretning om grunnskolen i Verdal
180
Red.
Bestemmelser om renhold i 1902
204
Red.
  Danseskole på Øra, i slutten av 1950-åra 2016 172 Bjugan, Anne-Marie Hoøen
Den norske folkeskolen 100 år
44
Slapgard, Bjarne
Ei gamal lærebok
81
Holmlimo, Jon
Ein gammal skoleprotokoll
86
Inndal, Ronald
En stil fra 1890-åra («Et skolehus» av Oline Røstad)
78
Røstad, Ole
Erindringer
65
Blybakken, Marius
Et gammelt skolebilde
146
Tiller, Morten
Et skoletilbud (Håndarbeidsskole for kvinner)
205
Ness, Solveig
Fastskolen på Hellbakkom
52
Hjelde, Einar
Framhaldsskolen 1891 - 1969
217
Larsen, Einar A.
Leira skole
202
Steinsli, Magnhild
Lesebøker gjennom 250 år i Verdal
57
Lyngstad, Arnolf
Lærar i Sul og Aarstad 1917-18
162
Dillan, Helge
Lærar Ole Sivertsen Haugdahl
5
Musum, Anders
Middelskole/realskole i Vuku 39-44
176
Okkenhaug, Alv
Minne frå skulen i 1890-åra (##)
59
Dahl, Johannes
  Minner fra en skolestart (Verdal Realskole)
196
Minsaas, Arnt
  Minner fra skole og bedehus
38
Minsaas, Arnt
Nå tå kvart omkring gammelskolen på Stiklestad
179
Bjørgan, Ingrid
Planer om privat landsgymnas på Stiklestad. Utdrag av protokoll
82
Red.
  På skoletur i juni 1966
224
Green, Sissel Stiklestad
Salmevers og andre skoleminner
173
Brustad, Arnhild
Skolemeister i 1890-åra - Johannes Dahl fortalde
158
Svensson, Sven
Skolen før og no
82
Egeland, Kristin
Skolen i Leksdal i 200 år
52
Hermann, Karl
  Skolen i Sul - Skolehuset 100 år i 2012
2012 113 Stiklestad, Knut
Skolen i Vaterholmen
135
Bjørsmo, Inger
Skolen i Årstad
157
Svensson, Sven
Skrivelærer Ole Halvorsen
62
Veimo, Morten
  Snekkerkurs 1943 (bilde)
265
Red.
Snekkerkurs ved Verdal Arbeidsskole i 1941
155
Guddingsmo, Svein
Stiklestad gamle skole
82
By, Jon J.
Stiklestad skole 100 år
179
Berg, Steinar
Stubbar frå den nedlagte grendeskolen
89
Ranheim, Magnus B.
  Trang fødsel for skole på Verdalsøra
198
Red.
  Utvist fra skolen i Sul
2013 127 Stiklestad, Knut
  Vera skole i 1930-årene
161
Haldorsen, Gunnar
  Verdalsøra skole, 2. klasse høsten 1937 2016 81 Bakken, Arne Gunnar
  Ørmelen skole, en skole med barn fra alle verdens kanter 2014 203 Tromsdal, Torun Linea
  Ørmelen skole. Et produkt av industrietableringen i kommunen 2014 194 Haugberg, Arne
  Æ kjæm ihaug realskolen
209
Andersen, Klaus
SLEKTSHISTORIE Andreas Einarsen Moe
159
Weisæth, Johan
Arnoldus Andreassen Moxness (1792 - 1880)
53
Weisæth, Johan
  Bergstua (På Ørmelen)
99
Brustad, Arnhild
  Brev fra Hitra (av 24. juni 1893)
163
Guddingsmo, Svein
  Da ho mormor kasta ut han Nils Suul
90
Moe, Odd
Dyrlege Haldo Christiansen Dahl og ætta etter han
110
Jøsås, Hans
  Einarslekta fra Holme søndre
54
Okkenhaug, Trond
  Eit tidsbilete (1652 - ...)
210
Lein, Kristian
Ellen Karlsdatter og datteren Ingeborg Anna
105
Bakken, Arne Gunnar
  En eventyrlig Slektshistorie (Aslaug Nesset, Verdal og Erling Kjekstad sr., Lier)
25
Bakken, Arne Gunnar
  Etterkommere av distriktslege Carl Johan Daniel Hermann
216
Lundsaunet, Kari
  Familien på Melbynesset
21
Okkenhaug, Trond
Fra husmann tll justitiarius - Tre generasjoner (Tessem)
110
Brækken, Kristoffer
  Halsetbakken
98
Aasan, Johan jr.
  Husmannsjenta Inger Anna fra Verdal
60
Leivdal, Nils Tore
Hvem var Aage Olsen Mønnes?
16
Bakken, Jon
Innflytting til Verdal fra Rennebu i 1830åra (Slekta Voll)
184
Lein, Randi-Margrete
Jenta på Stiklestad
61
Kvåle, Kåre
Kirkeboka er blitt historie 2014 214 Dillan, Kjetil
Klüwerætta i Verdalen
39
Dahl, Johannes
Lofotens maler. Gunnar Berg og hans slekt.
73
Okkenhaug, Trond
Lyngåsmoen/Lyngåsen vestre
230
Prestmo, Reidar
Martha og Halvor Gresset - gården og slekta
112
Frisli, Annemor
Mindeblad til fædrenegaarden Vold i Rennebu
188
Vold,  Marius
Nymoætten - en husmannsætt
27
Guddingsmo, Svein
Ole Andreas Olsen Moe
71
Okkenhaug, Trond
  Opprinnelsen til den adelige Klüwerfamiliens navn etter muntlige overleveringer
21
Wangberg, Edle
Peder Olsen Haga (Verdalingen som ble pioner i Jarfjord i Varanger)
106
Okkenhaug, Trond
Per Dreiar (Peder Johansen Forbregd)
226
Stene, Nils Karl
  Plassen Rognhaugen under Vest-Hellan
115
Aasan, Johan
  På gamle tomter i Rennebu
201
Lein, Randi-Margrete
  På leiting etter slektsrøtter (roots)
177
Okkenhaug, Trond
  Rennbyggene som kom til Verdal
194
Hjelde, Einar
  Sagn fra Vuku
177
Prestmo, Reidar
  Slekt etter Kjersti Olsdtr. og Johannes Israelsson Kvelstad
157
Okkenhaug, Trond
  Slekta etter Siri og Peder Råen
90
Haldås, Arne
  Slekten Køppen fra Kvelstad og Fruenesset
36
Okkenhaug, Trond
  Slekten Voll fra Rennebu
190
Ukjent
  Stjørdalinger som flyttet til Verdal - og verdalinger til Stjørdal
87
Værnesbranden, Ivar Nilsen
  Stor-Ingvald ætta
93
Forbregd, Grethe
Tilfellet Andreas Moe (Andreas Einarsen Moe)
57
Ness, Solveig
  Tvillingkistene fra Soknedal
99
Ness, Solveig
  Vikdal
93
Jøsås, Hans
  Ætt Island - Sul
39
Rygg, Svein Olav
Aasmund  Olavson Vinje i Trøndelag - Jenta på Stiklestad
105
Hofstad, Svein
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Språk - dialekt | Stiklestad |

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.