Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt

over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Stiklestad

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
STIKLESTAD «eit spel som kunne lyfta Olavs ide, slik at han vert levande i folket» 2015 160 Voldseth, Ove
Bauta med kort levetid
84
Prestmo, Reidar
  Billett til folkemøtet på Stiklestad i 1882 2014 54 Veimo, Gudrun Kvålen
  Bruseson ned for telling
224
Dillan, Kjetil
  Bygdedagen 1993
223
Red.
  Den nye bautaen fjernes (Retningslinjer fra Fortidsminnemerkeforeningen)
38
Red.
Derfor Bygger vi Stiklestadir
2010 30 Følstad, Eskil
Det danska riksvapen i Stiklestad kyrka
55
Høglin, Svante
Det nasjonale i det lokale
80
Kirkhusmo, Anders
  Det store folkemøtet på Stiklestad i 1882
178
Slapgard, Bjarne
  Ei gåve til Stiklestad kyrkje (##)
17
Dahl, Johannes
  En gave til Stiklestad kirke (##)
25
Suul, Oddmund
  Familiedagene - nytt attraktivt arrangement på Stiklestad
187
Red.
  Folkemøtet på Stiklestad - Det største som var holdt 2014 57 Veimo, Morten
  Frem fra Glemselen (Bilder fra Stiklestad 1930)
245
Red.
  Føre slaget - Natterast på Sul
81
Red.
Gammebygging ved Verdal Museum
218
Bendiksen, Anders
  Grunnsteinsnedleggelse for Stiklestad Nasjonale Kulturhus
220
Red.
  Islands president på Stiklestad
93
Red.
  Jubileumssommaren 1980
259
Inndal, Ronald
  Jubileumsåret 1930
108
Aasan, Marit
  Kong Olav V og Stiklestad
24
By, Jon J.
  Kongebesøk og kulturhusåpning
210
Red.
  Kongen kjem heim
89
Red.
  Kongens lik
24
Walberg, Øystein
  Stiklestad - kulturdugnad og næring 2016 178 Haga, Gjermund
Mektig Stiklestad-feiring av årets nasjonale jubileum
21
Red.
  Minner fra Stiklestad 1930
115
Vangstad, Olga
  Molåna, sentrum i jubilerende museum
12
Red..
  Museumsdrift gjennom 80 år
254
Ness, Solveig
  Natterast på Sul — Utkast til Spelet
152
Petersen, Henrik E.
  NS-historien på Stiklestad
25
Raaen, Per Steinar
  Ny kafé med husfrue i Mo-låna
195
Red.
Når stod slaget på Stiklestad?
11
Ansnes, Sigurd
  Når sto slaget på Stiklestad?
2012 12 Walberg, Øystein
Olavssteinen på Stiklestad
2010 15 Kjølsvik, Idar
Olav Haraldssons ferd gjennom Verdal til Stiklestad i 1030
25
Walberg, Øystein
Olavssteinen på Stiklestad
236
Aasan, Marit
  Olsok 1930
98
Nissen, Solveig M. I.
  Olsokprofilen 2005 (Kåre Willoch)
26
Hofstad, Turid
  Olsokseminaret 1998
76
Skevik, Olav
  Omstridt maleri til Stiklestad Nasjonale Kultursenter
243
Red
  Restaureringen av Stiklestad kirke i forbindelse med jubileet i 1930
58
Okkenhaug, Alv
  Spelet om Heilag Olav
227
Red.
  Spelet om Heilag Olav - 17600 tilskuere så ..
230
Dillan, Kjetil
Speljubileum
19
Hofstad, Turid
  St. Olav valfartskapell på Stiklestad
77
Bjørlo, Gustav
  St. Olavs veg og hærtog  - Jamteland - Stiklestad
236
Suul, Jon M.
  Stevnemøte med historien (Jonas Gahr Støre åpnet Spelet)
2011 15 Holmlimo, Jon
  Stevneplassen på Stiklestad
118
Bakken, Arne Gunnar
  Stiklestad 1990, bilder
2011 18 Heir, Gunnar Marius
  Stiklestad (Sagn fra S.)
52
Weisæth, Johan
  Stiklestad kyrkje 800 år
13
Sætevik, Anton
Stiklestad kyrkje
2009 57 By, Jon J.
  Stiklestad sett i et arkeologisk perspektiv 1989 18 Lars F. Stenvik
  Stiklestadalléen - Norges Champs-Elysées (Et 200-års jubileum)
130
Ranheim, Magnus B.
  Stiklestad-områdets utforming. Fra Adresseavisen 27. juli 1940
115
Red.
  Stiklestadprisen 2012 til Lars Roar Langslet
2012 240 Holmlimo, Jon
  Stor festivitas juli 1930. Bilder
101
Red.
Takk til Eir fra Stiklestad
2009 10 Redaksjonen
  Turid Hofstad ny sjef på Stiklestad
182
Red
  Utsmykning på Stiklestad 1930
137
Red.
  Vaterholmen vegvokterbolig flyttet til muséet på Stiklestad
50
Almaas, Mads
  Willoch trakk 850 tilhørere. Storstilt grunnlovsfeiring på Stiklestad 17. mai 2014 2014 240 Holmlimo, Jon
  Årets Olsokkunstner (Jostein Gaarder)
196
Hofstad, Turid
  Årets Olsokkunstner (Tor Åge Bringsværd)
11
Hofstad, Turid
  Årets olsokprofil (Gudmund Hernes)
16
Raaen, Per Steinar
Årets Olsokprofil (Gunnar Stålsett)
7
Raaen, Per Steinar
Årets olsokprofil (Anne Aasheim)
13
Raaen, Per Steinar
Årets olskoprofil – Jan Egeland         2009 8 Raaen, Per Steinar
Årets olsokprofil - Ingelin Killengren
2010 11 Raaen, Per Steinar
  Årets olsokprofil 2011 - Jonas Gahr Støre
2011 13 Raaen, Per Steinar
  Årets olsokprofil 2012 - Dick Harrison
2012 237 Raaen, Per Steinar
  Årets olsokprofil 2014. Utenriksminister Børge Brende 2014 241 Raaen, Per Steinar
  Årets olsokprofil 2015, Kronprins Haakon 2015 228 Raaen, Per Steinar
  Årets olsokprofil 2016: Sidsel Wold 2016 236 Beistad, Heidi Anett Øvergård
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Utmerkelser | Utvandring
 

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.