Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Oversikt

over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets Årbøker: Utmerkelser - Utvandring

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL ÅRBOK SIDE FORFATTER
UTMERKELSER Arnfinn Hofstad - Ridder av St. Olavs orden 2004 9 Braarud, Kjell
En drivkraft i kulturlivet (V.k.kulturpris til Andre Dyrstad) 2007 10 Holmlimo, Jon
  Flere hedret med medaljer 2016 232 Holmlimo, Jon
Fortjenestemedaljer til Steinar Berg og Jarle Vangstad
2011 246 Redaksjonen
Fredrik Bye - æresmedlem 1977 155 Red.
  Fylkets kulturpris til Stiklestads frivillige 1995 237 Red.
  Heder til Bergljot Lein 2007 9 Red.
  Hederspris til Hagergrynkompaniet 2016 241 Red.
  Historieformidler Walberg hedret 2016 230 Holmlimo, Jon
  Jeg var en av millioner soldater 2005 32 Holmlimo, Jon
  Karsten Alnæs fikk stiklestadprisen 2014 2014 246 Holmlimo, Jon
  Kongens fortjenestmedalje i gull til Jon J. By 1994 200 Red.
  Kongens fortjenestemedalje til Steinar Nakrem
2012 233 Redaksjonen
  Kongens medalje til Asmund Bjørken 2014 238 Holmlimo, Jon
  Kongens sølv til Olav Indal 1995 236 Red.
  Kulturformidling i vid forstand 2005 30 Holmlimo, Jon
  Kulturpris til Verdal Teaterlag 1992 208 Red.
  Kulturprisen 1993 til Øystein Walberg 1994 192 Red.
  Kulturprisen 1996 til Arne Gunnar Bakken 1997 228 Red.
  Kulturprisen til Hildegunn Eggen
2008 10 Red.
Kulturprisen til Asgeir Skrove
2009 7 Redaksjonen
  Kulturprisen til Verdal mannskor 2014 237 Holmlimo, Jon
Kulturprisen 2009 til O-klubben
2010 9 Red.
  Kulturprisen 2010 til Tor Haugmark
2011 248 Redaksjonen
  Minnemedalje til verdalinger 2015 236 Holmlimo, Jon
  Nils Ragnar Lier kulturprisvinner 1994 1995 238 Red.
  NT fylkes kulturpris til Arnulf Haga
2008 7 Red.
  Pål Benum. Ridder av St. Olavs orden 2008 15 Braarud, Kjell
  Som julekvelden på kjerringa! (Oddny Ravlo Haugen kulturprisvinner 1997) 1998 222 Red.
  St. Olavs Orden til Hildegunn Eggen 2014 239 Red
  Stiklestadprisen 1994 til Vera Henriksen 1994 199 Red.
  Stiklestadprisen 2002 (Hildegunn Eggen) 2002 198 Red.
  Stiklestadprisen 2004 (Ole Kristian Ruud) 2004 17 Kristoffersen, Gerd Janne
Stiklestadprisen 2006 Eir Inderhaug) 2006 14 Holmlimo, Jon
Stiklestadprisen 2010
2010 7 Holmlimo, Jon
Stiklestadprisen til Arne Fagerholt
2008 11 Red.
  Stiklestadprisen til Erik Hivju 2000 240 Dillan, Kjetil
  Stiklestadprisen til Håkon Gullvåg 2016 239 Holmlimo, Jon
  Tre prisvinnere hyllet på Stiklestad 2016 232 Holmlimo, Jon
  Verdal kommunes kulturpris for 1998 (Betzy Frøseth)
1999 229 Red.
  Verdal Kommunes kulturpris 1999 - 2001 (Harald Lyng, Steinar Berg, Arnulf Haga) 2002 195 Red.
  Verdal kommunes kulturpris for 2002 (Frivillighetsapparatet Olsok) 1953 7 Red.
  Verdal kommunes kulturpris 2003 - Asmund Bjørken 2004 14 Red.
  Verdal kommunes kulturpris 2005 (Solveig Ness) 2006 12 Holmlimo, Jon
Verdal kommunes kulturpris 2011 til 90-årsjubilanten Arbeidernes Musikkorps
2012 242 Holmlimo, Jon
Æresmedlem Hans Jøsås 1993 211 Årstadvold, Magne
Æresmedlem Morten Veimo 1993 212 Berg, Thomas
  Årets kulturpris 2014 til Gjermund Larsen 2015 236 Stokdal, Kristian
UTVANDRING Anna Åsen 2000 164 Kristoffersen, Eli
Brev fra Verdal 1904 1978 133 Molde, Jostein
  Brødrene Eilertsen, Vuku - Togstad Brothers, Crosby, N.Dakota 1983 167 Okkenhaug, Trond
  Da'n Jens Flæskhus va' i Kalifornien -  humorisiske historier på trøndermålet 1980 55 Sneve, Oluf
  De dårlige tider i heimlandet - skildret i et sjeldent brev fra Verdal til Amerika 1980 48 Molde, Jostein
  Drømmen om gull og rikdom 2000 171 Molde, Jostein
  Ei kiste med ei underlig historie 1984 110 Stubbe, Eivind
Elenanna Sende 2000 181 Okkenhaug, Trond
  Emigranten 1980 45 Sevaldsen, Magda
  En samling brev fra Verdalsøra til Amerika 1884-1891 2001 115 Molde, Jostein
  En skildring fra nybyggerlivet på Campbell-prærien (##) 1977 46 Johnson, J.M.O.
  En Trygstad-familie i Amerika 2004 76 Trygstad, Darrel
  En utvandrers erindringer fra Verdal 2014 77 Jacobsen, Anton O. / Birger Rotmo
  Et anex til Verdal i Amerika - Amerikabrev av 26. mars 1946 1980 72 Kluken, Johannes O.
  Et gammelt postkort 2007 74 Tiller, Leif
  Flyttinger ut og inn til Verdal på 1800-tallet
1998 10 Molde, Jostein
  Fra en tilbakevendt emigrants dagbok 1987 160 Molde, Jostein
  Fra Ferndale, Washington - Amerikabrev av 10. februar 1944 1980 70 Kluken, Iver
  Frå ei gamal brevsamling 1980 52 Hjelde, Einar
  Frå eit besøk hos slektningar i Amerika 1980 96 Berg, Thomas
  Første utvandrer fra Verdal? (Ole Jacobsen Jermstad) 1989 122 Molde, Jostein
  Glimt fra baptistpresten Rafael M. Halseths liv og virke 1989 144 Molde, Jostein
  Graut-Atle, verdaling som tok landnåm på Island 2005 34 Natvig, Vidar
  Historien bak et bilde 1999 102 Molde, Jostein
Husmannsgutt som emigrant (Dikt) 1986 164 Lundsaunet, Kari
  Jack Australia - ein spesiell emigrant, som kom heim til gamlelandet utan rikdom 1980 87 Inndal, Ronald
Jakob Jonassen Efskind - Portrett av en norsk-amerikaner 1994 55 Molde, Jostein
  Johannes og hans hustru Guruanna 2001 130 Trygstad, Darrel
  Jonette Skjørdal Bjørges erindringer 1996 68 Okkenhaug, Trond
  Jord og brød (Dikt) 1980 44 Haugan, Svein
  Julebrev fra Dell Rapid 1884 1980 61 Molde, Jostein
  Noen trekk ved utvandringen fra Verdal 1850-1925 1980 7 Molde, Jostein
Norden Debatforening i Minnesota
2009 90 Trygstad, Darrel
  Nordmenn i småby-Amerika: Fergus Falls, Minnesota 2000 189 Molde, Jostein
Norsk-amerikanerens fedrelandssang 1980 59 Sevaldsen, Magda
  Om utvandring - fra Innherreds Folkeblad
1980 63 Red.
  Pastor John Johnson Breidablikk 1985 264 Slapgard, Bjarne
Sigurd Haugdahl (Verdensberømt racerkjører) 1997 219 Veimo, Morten
  Siste brev heim 1998 154 Berg, Thomas
  Skisse fra fortiden 1980 81 Haugan, Svein
  Små glimt frå norske i USA 1980 91 Slapgard, Bjarne
Stiklestad kyrkje i Nord-Dakota 1982 116 Inndal, Ronald
Trygstad-slekt 2002 58 Molde, Jostein
Ulvillbygg i Amerika. Brev frå Jon Brækken 1886-87 2014 69 Holmen, Ivar
Ulvillbygg i Amerika. Brev frå Jon Brækken 1886-87 2014 69 Holmen, Jostein
Ulvillbygg i Amerika. Del 2. Brev frå Jon Brækken 2015 13 Holmen, Ivar
Ulvillbygg i Amerika. Del 2. Brev frå Jon Brækken 2015 13 Holmen, Jostein
Utflytterstevnet på Stiklestad 1951 20 Ukjent
Utvandreren (Dikt) 1980 3 Bendiksen, Odd Kr.
Utvandreren (Dikt) 1980 58 Sevaldsen, Magda
Utvandring fra Leksdalen 1999 147 Johnsen, Jørgen og
Utvandring fra Leksdalen 1999 147 Ness, Solveig og
  Utvandringen fra Verdal («Litt om») 1951 32 By, Fredrik
  Verdaling innblandet i henging i Wisconsin 1990 162 Molde, Jostein
  Verdalinger i Duluth - Brev til Innherreds folkeblad 8. april 1921 1980 67 Fikse, Jon
  Verdalinger i Eau Claire, Wisconsin 2003 84 Molde, Jostein
  Verdalinger i La Crosse, Wisconsin 2002 33 Molde, Jostein
  Verdalinger i U.S.A. 1951 24 Haugdahl, Snorre
  Verdalinger som pionerer i Amerika 1977 84 Molde, Jostein
  Vuku kyrkje i Minnesota 1951 21 Holmlimo, Jens D.
Værdalinger i Duluth - Brev til Innherreds folkeblad 8. april 1921
1980 67 Fikse, Jon
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Veger og samferdsel

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.