Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Oversikt
over alle
artikler

i årbøkene.
Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene - Excel-format
(Excel-format.)

Etter at du har lastet
ned dokumentet til din egen PC, kan du f.eks. sortere alle artikler
etter «Tema», «Artikkel», «Årbok»,
eller «Forfatter».
NB! Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside!

Året 1955
ble det utgitt årbok som dekker både
1954 og 55. Således ingen egen bok for 1954.

Artikkel merket (##) befinner seg i
«Gult hefte»,
bok nr 2 i 1977.

Temaet
«Komm.selvstyre
150 år»

-
eget skrift
(grått hefte)
utgitt i 1987.

PDF-format
Oversikten finnes også som Pdf-filer. Se siden Publikasjoner

 

OPPDATERT
14.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årbøker: Veg og samferdsel- Verdalsøra og omegn

Under dette området finner du alle artikler fra årbøker, skrifter og publikasjoner utgitt av Verdal Historielag sortert på TEMA og deretter på ARTIKKEL. Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert det meste av Verdal historielags utgivelser. Oversikten finner du her. Under variabelen «ÅRBOK» har vi valgt å lenke opp til INNVENDIG forside av aktuell årbok, deretter må du bla deg fram til riktig side selv...

FOR EXCEL (Se i margen nedenfor til venstre):
Når du trykker på «SIDE« i Exceldokumentet kommer du direkte til artikkelen på Nasjonalbibliotekets hjemmeside! God lesning!

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Du må velge tosidig visning av årbøkene for at lenkene herfra skal fungere optimalt!
Dersom du får en slik melding når du åpner Excel-filen, er det fordi at sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen din advarer mot de flere tusener hyperkoblinger i dokumentet. Men Excel-filen er feilfri og at det er trygt å trykke på krysset i hjørnet.
Alle Artikler (Excel) | Etter tema | Etter utgivelsesår | Etter artikkeltittel | Etter forfatter (PDF-format)
TEMA ARTIKKEL
ÅRBOK
SIDE
FORFATTER
VEG OG
SAMFERDSEL
80 år siden jernbanen kom til Verdal
108
Bakken, Arne Gunnar
  Befaringer før anleggsstart på Kong Karl Johans Vei
37
Skjelbred, Hans
  Bro over elva ved Haga (fra herredsstyrets protokoller)
64
Red.
  D/S Værdalen
2013
76
Østraat, Arne
  Da automobilen kom til bygda (bildemontasje)
125
Red.
  Da jernbane opp gjennom Verdal var aktuell
140
Bakken, Arne Gunnar
  Da motorbåten «Trygg» gikk i rute på Leksdalsvatnet
131
Ness, Solveig
  Dampelefanten -Landevegslokomotivet, en teknikkens nyskapning for 100 år siden
87
Vestvik, Sverre
  Den siste vegvokteren på gammelvegen
102
Stiklestad, Knut
  Et vanskelig veistykke
104
Ness, Solveig
  Etter gjengrodde og gløymde vegar
85
Prestmo, Reidar
  Evald Rygh og telefonen
26
Okkenhaug, Trond
  Falcks veg - en ufortjent oppkalling
32
Guddingsmo, Svein og Knut Stiklestad
  Farefulle ferder i grensefjell
8
Inndal, Ronald
  Ferdsel Verdal-Jemtland. Noen merkeår.
101
Almaas, Mads
  Ferjer og ferjemenn
6
Røstad, Ola
  Festdagar - 3000 svensker og nordmenn feiret Karl Johansveiens 100-års jubileum
134
Guddingsmo, Petter
  Fineste rasteplassen i fylket
208
Red
  Fjället är ej att leka med
46
Folkwar, Erik
  Fra postrutenes første tid (fra Sul-traktene)
65
Suul, Jon M.
  Gammel bauta på plass
249
Guddingsmo, Svein
  Gammelbruas skjebne
58
Rindsem, Sturla
  Holmen bro - 1902 2016 52 Bendiksen, Anders
  Innvielse av Skalstuvegen og St. Olavs-leden
244
Red
  Jämtlands Kommunikationsled
85
Østraat, Arne
  Jämtlandsvegen - en livsnerve mellom grannelandene
143
Innherreds Folkeblad
  Kart fra 1858
52
Bødtker, Chr.
  Kavlbruer i Helgådalstraktene
17
Overmo, Johannes
  Kong Karl Johans vei - Anleggslederne 1821-1822
45
Skjelbred, Hans
  Kong Karl Johans vei er ferdig
91
Almaas, Mads
  Kong Karl Johans vei i Verdal 150 år
78
Almaas, Mads
  Kråksjøvegen
162
Røkkum, Gudrun
  Med M/SK Nestholm på langseilas 2015 202 Gaasvik, Kåre
  Minner om bilar og sjåfører
121
Guddingsmo, Petter
  Minnesteinen i Karl Johans Klev
79
Guddingsmo, Svein
  Nordleia fra Sul mot Sverige
26
Stiklestad, Knut
  Om arkivalier og veghistorikk fra Verdal
93
Almaas, Mads
  Om maleren Peder Balke og Jemtlandsveien (Om hvorfor Karl Johans vei ble navnet i Kleivdalen)
146
Almaas, Mads
  Paul Hansen Birch - Carl Johansveien og postruten over Sul
136
Weisæth, Johan
  Pioneranlegget i norsk vegbygging (Jemtlandsveien)
14
Skjelbred, Hans
  Posttjenesten i Verdal
31
Christiansen, Per
  På vinger over Innherred. Glimt fra flyhistorien i Verdal 2015 164 Vestvik, Rolf
  Skalstugan - herberge fra gammelt av
127
Veimo, Morten
  Skyss-stasjonene i Verdal - Del 2
70
Ness, Solveig
  Skyss-stasjonene i Verdal - en institusjon som varte i hundre år (Del 1)
32
Ness, Solveig
  St. Olavs bru 1863-1986 - fotos
54
Almaas, Mads
  St. Olavs og Gefreiter Nachreiners bruer
58
Almaas, Mads
  Telegraf- og telefonhistorie
15
Okkenhaug, Trond
To vegvoktere på Carl Johans veg (Rasmus Brendmo og Mikal Sevaldsen)
84
Stiklestad, Knut
Tradisjonsstoff om veier
99
Prestmo, Reidar
Trafikkleder mellom Verdal og Jämtland
44
Natvig, Vidar
Trafikkulykke på jämtlandsvegen
74
Veimo, Morten
Vegar og vegjubileum i Musumgrenda
160
Selnes, Magne
Vegen over Åbofjellet blir åpnet i 1863 og et moderne vegvesen tar sin emning i 1866
27
Almaas, Mads
Vegen til Sul tålte ikke påsketrafikken 2016 176 Red.
Veggrunn til Kong Karl Johans veg - Rettsakene 1826 - 31
47
Skjelbred, Hans
  Østnes bru - et 100-årsminne i Vuku
94
Haugan, Svein
VERDALSØRA OG OMEGN Barnas Dag - populært arrangement på 1950-tallet
172
Brustad, Arnhild
Brakkeliv på Ørmelen
207
Brustad, Arnhild
Branden på Verdalsøren
81
Søraa, Gerd
  Den siste fergemann på Verdalsøra - Lorentz Magnus Johansen Bervin 1799 - 1877
163
Ness, Solveig
En gave til "Ørens indvånere"
193
Ness, Solveig
En som var med forteller - om brannen på Verdalsøra
84
Ness, Solveig
Episoder fra Ørbruas historie: «Grætende børn paa Ørens Gader»
1987
54
Ness, Solveig
  Folk treng hus og hus treng folk
217
Ness, Solveig
  Frem fra glemselen (Bilder)
204
Red.
  Gamle Øra som forsvant (Avisutklipp fra 1985)
248
Red.
  Gatearbeid på Øra
116
Rindsem, Sturla
  Glimt fra trettiårene i Verdal
145
Nissen, Solveig M. I.
  Grustaket på Tinna - verdens beste lekeplass
145
Lyng, Harald
  Litt mere fra Øra (1865-1900)
182
Ness, Solveig
  Minner fra Garpa i 1940- og 50-årene
212
Tiller, Morten
  Minner fra Ørin Camping
196
Fortalt av Kjeldseth, Irene
  Nyåpning av Johs.Bruuns gt./Nordgata
15
Red.
  Ole Sivertsen - Øras siste vekter
123
Brustad, Arnhild
  Olsokdagen 1930 - og Strand Kafé
204
Berg, Hans
  Songen til Øra (Dikt)
232
Schjølberg, Randi
  Tresko(r)øra
72
Nissen, Solveig M. I.
  Veita - et gammelt handverkstrøk på Øra
146
Ness, Solveig
  Verdalselva - fremdeles et eldorado?
168
Lyng, Harald
Ørmelen fram til 1940
39
Holberg, Rolf
Ørmelen fra 1940 fram til 1970 - Kort historisk oversikt, del II
167
Holberg, Rolf
  Ørmelen fra 1970 fram til 2010
2013
202
Holberg, Rolf og Brustad, Arnhild
....................... .............................................................................
......
........
......................
  Fortsetter: Ymse saker i Årbøkene
 

! Hjelp oss! Ser du feil og mangler, ber vi om at du sender en e-post til Web-ansvarlig.