MINNESMERKER

Verdal Historielag har et Minnesmerkeutvalg. Medlemmer av utvalget finner du under styret.

Utvalget arbeider med registrering av minnesmerker i hele Verdal kommune. Planen er at en slik registrering skal gjøres tilgjengelig for publikum.

BEGREPET MINNESMERKE ER DEFINERT PÅ FØLGENDE VIS:


Lysthaugen: Bautaen over Verdalsraset

  • Et minnesmerke kan være et sted eller en gjenstand. Det kan være naturskapt, f. eks. Hærfossen, Grunnholo, rasgropen etter Verdalsraset eller andre markerte spor i landskapet etter naturhendelser.

  • Det kan være reist eller skapt av mennesker, f. eks. en bautastein, en minnestein, en plakett, en gravstein, et gravsted, en kirkegård o.l. Det kan være levninger eller spor etter menneskelig virksomhet så som ruiner, rester av byggverk eller spor etter gamle veier, f. eks. Malså kopperverk, slagghaugene ved Skjækerfossen, Karl Johans vei, rester etter dammer (stamner) o. 1. Arkeologiske fornminner er minnesmerker.

  • Det kan være et eksisterende byggverk, f. eks. en kirke, en festning, en bro o.l.

  • Det kan være et byggverk merket med årstall for når det ble reist.

  • Det kan bestå av stein, metall, tre eller andre ikke raskt forgjengelige materialer.

  • Det kan være et kunstverk, både innendørs og utendørs, f. eks. malerier inne i en kirke, Dyre Vaas Olavsstatue på Stiklestad, utsmykninger på eller ved gater og aktuelle steder så som utsmykningene ved Verdal Jernbanestasjon, på Minsaas plass, ved Baker Thomsens plass o.l.

  • Et stedsnavn kan markere et minnesmerke, f. eks. Olsåkeren ved Lundskin. Spellåkeren på Tinden og gamle setervoller. Da er det stedet som er minnesmerket for hva som en gang skjedde der.

TILSYNSPERSONER FOR EKSISTERENDE MINNESMERKER
Verdal kommune ble i 2009 sendt en anmodning om å gjeninnføre ordningen med tilsynspersoner ved eksisterende minnesmerker.

TIDLIGERE KIRKER I VERDAL
Utvalget arbeider med tanken om å få reist et minnesmerke på eller ved steder hvor det tidligere har stått kirker i Verdal. De kjente kirkestedene er Lyng, Auskin. Augla og Leklem. Tradisjonen forteller også om en kirke på Elneshøgda. De nedlagte kirkene på Halle og Haug har sine minnesmerker.

Ovenstående er hentet fra Årbok 2009 og er en mindre omskrivning av Øystein Walbergs referat om Minnes- merkeutvalgets arbeid i 2009. Mer om arbeidet til utvalget vil du finne i Historielagets framtidige årbøker.

Kurt Evert Stenbakk
Web-ansvarlig


VERDAL HISTORIELAG
PB 148
7651 VERDAL

Skriv ut