Styret og nemnder i Verdal Historielag etter årsmøtet 2019

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende
e-post eller bruke postadressen til høyre.

INNMELDING
kan skje per e-post til Kassereren.

For henvendelser vedrørende slektsspørsmål, se nedenfor. Ledere i underutvalg deltar i styremøter. For annet: post@verdal-historielag.no. Stoff til årboka sendes leder av Årbokredasjonen.

STYRET

MINNESMERKEUTVALG

TURUTVALG

Leder: Roald Veimo

Leder: Rudolf Holmvik Leder: Oddbjørn Wekre

Kasserer: Alf Grønskag,

Roald Veimo Anne Mari Slottemo

Sekretær: Kjetil Dilan

Stig Bjørsmo Uvar L erfald
Nestleder: Guri F. Raaen Roanald I nndal

Medlem: Lena Engløkk

Olav N yberg
Vara: Svein G uddingsmo REVISORER

Storhauag, Steinar

Ness, Kjell
Geir Tore Mæhle SALGSNEMND Grindberg, Gunnar
Leder: Grønskag, Alf
ÅRBOKREDAKSJON Bjørklund, Olav Georg

VALGNEMND

Leder: Haugrud, Ove Kvernmo, Roar

Per Steinar Raaen

Toril Hjelde

Frode Aksnes

Sigrund D. Storholmen

Ole Christian Nevermo

Annbjørg Støa

Kvålen Veimo, Gudrun

SLEKTSUTVALG

Svein Arne Flyum Leder: Grønn, Oddbjørg WEB- og digitaliseringutvalg:
Magne Varslot Redaktør: Kjetil Dillan
Sissel Green Jon Holmlimo
Johannes Rosvold Ronald Inndal
Kjell Årstad Ole Morten LarsenUtsendinger til årsmøtet for Stiftelsen Stiklestad Museum:
Solveig Ness, John Baglo, Ingvald Lein, Karl Støa, Ronald Inndal, Marit Aasan, Melvin Ness, Else Forbregd

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:
Ingvald Lein, Jon Holmlimo, Gunnar Grindberg

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte:
Roald Veimo, Johannes Overmo
Varautsendinger.
Rudolf Holmvik, Kjetil Dillan

E-POSTLISTE FOR HISTORIELAGETS MEDLEMMER
Styret i historielaget arbeider med å utarbeide en E-postliste for historielagets medlemmer. På denne måten kan vi spare portoutgifter ved utsendinger av innkallinger til møter, kurs, styremøter og de forskjellige arrangementene vi har i løpet av året.

! Send derfor din e-postadresse til Web-ansvarlig eller noen annen i styret - i dag.

OPPDATERT: 18.03.19


VERDAL HISTORIELAG
PB 148
7651 VERDAL

Skriv ut